ΟΛΤΕΚ για ΝΣΑ: Πρώτα να καθορίσουμε τις παραμέτρους που θα εξασφαλίσουν τον εκσυγχρονισμό του


Με ανακοίνωσή της η ΟΛΤΕΚ αναφέρεται στο προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου και εισηγείται να «οριστεί πρώτα μια συνάντηση όλων των εμπλεκομένων για να καθορίσουμε τις παραμέτρους που θα εξασφαλίσουν τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης και στη συνέχεια να μπούμε σε ένα ουσιαστικό διάλογο»

οριστεί πρώτα μια συνάντηση όλων των εμπλεκομένων για να καθορίσουμε τις παραμέτρους που θα εξασφαλίσουν τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης και στη συνέχεια να μπούμε σε ένα ουσιαστικό διάλογο

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα η Οργάνωσή μας με επιστολή ημερομηνίας 30/1/2017 ενημέρωσε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ότι θεωρεί επιβεβλημένη την αναγκαιότητα βελτίωσης του υφιστάμενου Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου με δεδομένη την πρόθεσή μας να συμμετέχουμε στο διάλογο.

Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο καθώς αναμένουμε:

1.  Την ψήφιση των Νέων Κανονισμών Λειτουργίας Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης οι οποίοι θα επιφέρουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων.  Με πιο σημαντική αλλαγή τις εξετάσεις των τετραμήνων και τη μεταφορά των ανεξετάσεων από τον Σεπτέμβριο στον Ιούνιο.

2.  Τα αποτελέσματα της μελέτης (μέχρι τις 31/1/2017) του εμπειρογνώμονα για τον εξορθολογισμό της αξιοποίησης του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΥΠΠ, η οποία διεξάγεται στην βάση των υφιστάμενων Κανονισμών Λειτουργίας Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.  Αναμένουμε από το ΥΠΠ ότι με την ψήφιση των Νέων Κανονισμών θα γίνει και επικαιροποίηση της μελέτης.  Κατά την άποψη μας το ΥΠΠ επέλεξε να διεξάγει αυτή την μελέτη σε μια χρονική περίοδο όπου τα δεδομένα θα αλλάξουν σημαντικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω πιστεύουμε ότι πρέπει να αφεθούν να λειτουργήσουν οι αλλαγές που θα επιφέρουν οι Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ώστε να διαφανεί πώς επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό χρόνο.  Διαμέσου αυτών των αλλαγών εκτιμούμε ότι χρειάζονται επιπρόσθετες ανθρωποώρες.

Πιστεύουμε ότι με όλα τα προαναφερθέντα είναι αδύνατο να προχωρήσουμε σε αλλαγές οι οποίες με βάση τις προτάσεις σας για το Σύστημα Αξιολόγησης, οδηγούν σε επιπρόσθετα μεγάλη αύξηση σε ανθρωποώρες. 

Επίσης το προτεινόμενο σχέδιο διογκώνει τον επιθεωρητισμό σε αντίθεση με τις αρχικές επιδιώξεις τόσο του ΥΠΠ όσο και των εκπαιδευτικών.

Έχοντας επιμετρήσει τα πιο πάνω καταθέτουμε και πάλι την ανάγκη όπως πριν μπούμε ως συντεχνία στο διάλογο θα πρέπει εκτός των άλλων να κατατεθεί εκ μέρους του ΥΠΠ και η οικονομική μελέτη για κόστος του Σχεδίου.

Σκοπός μας ως ΟΛΤΕΚ δεν είναι να βραχυκυκλώσουμε τις όποιες προσπάθειες κάνει το ΥΠΠ για βελτίωση του συστήματος Αξιολόγησης.  Από την άλλη όμως η πρόταση έτσι όπως κατατέθηκε δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για διάλογο.  Εισηγούμαστε όπως οριστεί πρώτα μια συνάντηση όλων των εμπλεκομένων για να καθορίσουμε τις παραμέτρους που θα εξασφαλίσουν τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης και στη συνέχεια να μπούμε σε ένα ουσιαστικό διάλογο όπου θα προκύψει η ετοιμασία μιας συμφωνημένης πρότασης που να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά για το καλό της δημόσιας εκπαίδευσης στο τόπο μας»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


115