ΟΛΤΕΚ: Η πρότασή μας για το Νέο Σύστημα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών στα Δημόσια Σχολεία


Η ΟΛΤΕΚ, με επιστολή της στον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Κενεβέζο αναφέρεται στο προτεινόμενο Σύστημα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών Λειτουργών στα Δημόσια Σχολεία και κάνει τις δικές της εισηγήσεις. Η Οργάνωση Τεχνικής εκπαίδευσης εισηγείται μεταξύ άλλων «ότι σε περίπτωση που ο διάλογος για το πιο πάνω θέμα στην Δημοτική και τη Μέση Γενική Εκπαίδευση δεν προχωρήσει, τότε θα μπορούσε η αλλαγή αυτή να εφαρμοστεί μόνο στην Τεχνική Εκπαίδευση και να αποτελέσει πι πιλοτική εφαρμογή για την υπόλοιπη εκπαίδευση.

Ακολουθεί η επιστολή:

"κ. Κυριάκο Κενεβέζο

Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Έντιμε κύριε Υπουργέ,

Θέμα:   Εισηγήσεις για το Νέο Σύστημα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών Λειτουργών στα Δημόσια Σχολεία

Το ΚΔΣ της ΟΛΤΕΚ σε συνεδρία του στις 31/10/13 συνέχισε τη συζήτηση της Πρότασης του ΥΠΠ για το θέμα της αλλαγής του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών και αποφάσισε να αποστείλει τις εισηγήσεις του, παρά το γεγονός ότι το ΥΠΠ δεν απάντησε σε προηγούμενη επιστολή της οργάνωσής μας.

Η Οργάνωσή μας πιστεύει ότι το υφιστάμενο σύστημα που εφαρμόστηκε τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια, και παρά τις όποιες αδυναμίες του βοήθησε σημαντικά στο να μείνει η εκπαίδευση μακριά από κομματικές και άλλες επιρροές τουλάχιστο στο θέμα των διορισμών.

Τα σημερινά δεδομένα για το υφιστάμενο σύστημα είναι πολύ διαφορετικά τουλάχιστον στην Τεχνική Εκπαίδευση και για αυτό επιβάλλεται η εξεύρεση ενός νέου συστήματος πιο σύγχρονου, πιο ευέλικτου αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζει την αξιοκρατία και αμεροληψία.

Για τον πιο πάνω λόγο πιστεύουμε ότι σε περίπτωση που ο διάλογος για το πιο πάνω θέμα στην Δημοτική και τη Μέση Γενική Εκπαίδευση δεν προχωρήσει τότε θα μπορούσε η αλλαγή αυτή να εφαρμοστεί μόνο στην Τεχνική Εκπαίδευση και να αποτελέσει πιλοτική εφαρμογή για την υπόλοιπη εκπαίδευση.

Η αναγκαιότητα αλλαγής του συστήματος δεν σημαίνει φυσικά τη θυματοποίηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σήμερα την Τεχνική Εκπαίδευση, συμβασιούχων και εκτάκτων, αλλά και όσων εκπαιδευτικών έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση υπάρχουν σήμερα εβδομηνταπέντε (75) κενές οργανικές θέσεις.  Εικοσιμία (21) σε διευθυντικές θέσεις (2 επιθεωρητές, 7 ΒΔΑ και 12 ΒΔ), δεκατέσσερεις θέσεις στις κλίμακες Α 8 - 10 - 11 και σαράντα (40) θέσεις στις χαμηλές κλίμακες, οι περισσότερες από τις οποίες παραμένουν κενές εδώ και αρκετά χρόνια.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα φέτος να έχουμε ογδονταεπτά (87) διορισμούς εκπαιδευτών, (43 συμβασιούχων και 44 εκτάκτων εκπαιδευτικών).

Στους καταλόγους διοριστέων της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, έχουν συμπληρώσει την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση ογδονταέξι (86) άτομα, από τα οποία τα σαραντατρία (43) είναι διορισμένα με σύμβαση.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού είναι να επαναλειτουργήσει το υφιστάμενο σύστημα.  Θα πρέπει δηλαδή να προχωρήσει η Βουλή άμεσα, στην αποπαγοποίηση των προαγωγών και των μονιμοποιήσεων.  Να γίνουν οι προαγωγές, να καλυφθεί σημαντικός αριθμός των οργανικών θέσεων και στη συνέχεια και αφού ετοιμαστεί μελέτη για το πόσες οργανικές θέσεις είναι απαραίτητες, σε ποιες κλίμακες και σε ποιους κλάδους, να γίνει νέα διαδικασία κάλυψης των υπολοίπων οργανικών θέσεων.  Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται σημαντικός αριθμός συμβασιούχων.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

-     Αποπαγοποίηση από τη Βουλή των νόμων για προαγωγές και μονιμοποιήσεις

-     Πλήρωση θέσεων προαγωγής και μονιμοποιήσεων

-     Κατάργηση υφιστάμενου καταλόγου και δημιουργία νέου καταλόγου (μεταβατικός κατάλογος) στον οποίο περιλαμβάνονται μόνο οι συμβασιούχοι, οι έκτακτοι και όσοι συμπλήρωσαν την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση.

-     Εξάντληση μεταβατικού καταλόγου

-     Δημιουργία νέου καταλόγου (κατάλογος Β) στον οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής όσοι κατέχουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.  Μοριοδοτούνται, η εκπαιδευτική πείρα, τα πρόσθετα προσόντα, η θητεία στην Εθνική Φρουρά, η τεχνική πείρα και η ημερομηνία κατάθεσης πτυχίου στην ΕΕΥ

-     Επιλογή από τον κατάλογο αυτό, αριθμού εκπαιδευτικών οι οποίοι με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες διορισμού την επόμενη διετία, θα κληθούν για Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση.

-     Παρακολούθηση Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης από όσους έχουν κληθεί.

-     Ολοκλήρωση Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης και εξετάσεις.

-     Δημιουργία επετηρίδας διορισίμων εκπαιδευτικών.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αμέσως μετά την πλήρωση σημαντικού αριθμού οργανικών θέσεων, οι σημερινοί κατάλογοι διοριστέων καταργούνται και στη θέση τους δημιουργούνται νέοι κατάλογοι (μεταβατικοί), οι οποίοι περιλαμβάνουν μόνο όσους έχουν διοριστεί ένα τουλάχιστον πλήρη χρόνο, είτε σαν συμβασιούχοι, είτε σαν έκτακτοι (ανεξάρτητα αν υπηρετούν φέτος), καθώς και όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση.

Ουσιαστικά δημιουργούνται πέντε κατηγορίες εκπαιδευτικών με την πιο κάτω σειρά προτεραιότητας:

  1. 1.     Συμβασιούχοι που υπηρετούν φέτος3.     Άτομα που έχουν συμπληρώσει την Προϋπηρεσιακή τους Κατάρτιση και διαθέτουν υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο τουλάχιστον ενός πλήρους έτους
    1. 2.     Έκτακτοι που υπηρετούν φέτος
  2. 4.     Άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει την Προϋπηρεσιακή τους Κατάρτιση, αλλά διαθέτουν υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο τουλάχιστον ενός πλήρους έτους
  3. 5.     Άτομα που έχουν συμπληρώσει την Προϋπηρεσιακή τους Κατάρτιση χωρίς υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο

Η κατάταξη σε κάθε μια από τις πέντε αυτές κατηγορίες γίνεται με μοναδικό κριτήριο τον χρόνο υπηρεσίας.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η θέση στον σημερινό κατάλογο διοριστέων.  Νοείται ότι όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση θα κληθούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Β.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Δημιουργείται νέος κατάλογος διορισίμων (κατάλογος Β) στον οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής όλοι οι κάτοχοι πτυχίου σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας.  Τα κριτήρια κατάταξης στο νέο κατάλογο είναι τα ακόλουθα: Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (μόνο σε συναφείς τομείς), υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, πείρα σε συναφείς τομείς στην ειδικότητα και έτος κατάθεσης πτυχίου στην ΕΕΥ.

Από τον πιο πάνω κατάλογο, το Υπουργείο Παιδείας με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες διορισμού την επόμενη διετία, καλεί για Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση αριθμό εκπαιδευτικών.

Γ.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης παραμένει στην ευθύνη του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και συνεχίζει να προσφέρεται όπως σήμερα.  Όσοι εκπαιδευτικοί ολοκληρώσουν με επιτυχία την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση και τις εξετάσεις, κατατάσσονται σε επετηρίδα με βάση το βαθμό των εξετάσεων.  Από την επετηρίδα αυτή διορίζονται οι εκπαιδευτικοί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η πρόταση – εισήγηση της ΟΛΤΕΚ διαφοροποιείται και πλεονεκτεί, της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας στα πιο κάτω σημεία:

  1. 1.     Κατοχυρώνει τους συμβασιούχους, τους εκτάκτους και όσους συμπλήρωσαν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.
  2. 2.     Διατηρεί το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
  3. 3.     Κατοχυρώνει τη βαθμολογία των εξετάσεων του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, σαν το βασικό κριτήριο επιλογής των εκπαιδευτικών και απαλείφει τις εξετάσεις που θέλει να καθιερώσει το Υπουργείο, το κόστος των οποίων θα ήταν τεράστιο και τους μόνους που θα εξυπηρετούσε, θα ήταν τους φροντιστηριούχους.
  4. 4.     Κατοχυρώνει την τεχνική πείρα που θεωρείται πολύ σημαντικό προσόν στην Τεχνική Εκπαίδευση.
  5. 5.     Κατοχυρώνει μόνο τα επιπρόσθετα προσόντα σε συναφείς κλάδους, απαλείφοντας όσα αφορούν μη συναφείς κλάδους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,

 

Για το ΚΔΣ της ΟΛΤΕΚ

 

 

                            Στέφανος Σάββα                                     Δημήτρης Πορτίδης

                            Πρόεδρος                                                 Γ. Γραμματέας

 

 

ΚΟΙΝ:  - ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ, ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ, ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

-  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

-  ΔΜΤΕΕ"
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


121