ΟΛΤΕΚ: Κατανομή ανά ειδικότητα 13 θέσεων προαγωγής για τη Μέση Τεχνική


Ανακοίνωση της ΟΛΤΕΚ αναφέρει ότι αναφορικά με το θέμα των προαγωγών, μετά από ενημέρωση που είχε η Γραμματεία της Οργάνωσης από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι 13 θέσεις προαγωγής κατανεμήθηκαν ως εξής:

1 θέση Διευθυντή

3 θέσεις Β.Δ.Α  (1 Πολιτ. Μηχαν./Αρχιτεκτ.+1 Ξενοδοχειακά + 1 Ξυλουργ./Επιπλ.)

9 θέσεις Β.Δ. (3 Καλλιτ. Σπουδές + 1 Μηχανολογία + 2 Ηλεκτρολογία + 3 Ξενοδοχειακά)

Αναμένεται σύντομα η προκήρυξή τους.





Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter










67