ΟΛΤΕΚ: Μην υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση αδειών μέσω ΣΕΠ


Η ΟΛΤΕΚ ανακοινώνει στα μέλη της ότι:

 «Μετά από την ενημέρωση που είχαμε από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με επιστολή της ημερομηνίας 21/11/2016, μας έχει γνωστοποιηθεί ότι η παράτυπη λειτουργία του Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) συνεχίζεται κατά παράβαση των οδηγιών της.  

Γι αυτό προτρέπουμε όλους τους συναδέλφους να μην υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για χορήγηση άδειας μέχρις ότου το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμορφωθεί με τις οδηγίες της Επιτρόπου και προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


111