ΟΛΤΕΚ: Ναι για τετράμηνα και διαχωρισμό Παγκυπρίων υπό προϋποθέσεις


Το ΚΔΣ της ΟΛΤΕΚ ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του αφού συζήτησε την Πρόταση του ΥΠΠ για καθιέρωση Εξετάσεων Τετραμήνων στην ΜΓΕ και Διαχωρισμό των Παγκυπρίων Εξετάσεων σε Παγκ. Εξετάσεις Απόλυσης και σε Παγκ. Εξετάσεις Πρόσβασης αποφάσισε όπως την αποδεχθεί με την προϋπόθεση ότι οι πιο κάτω εισηγήσεις του θα μελετηθούν και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

  • Αναστολή ενός έτους της εφαρμογής της Πρότασης σας για τις Τεχνικές Σχολές λόγω του ότι τα ΝΩΠ της ΜΤΕΕ ξεκινούν από την Σχολική Χρονιά 2016 -2017.
  • Η εφαρμογή της Πρόταση σας να θεωρηθεί πιλοτική και να αξιολογηθεί στο Μεσοδιάστημα.
  • Σε εύλογο χρονικό διάστημα πρέπει οι εξετάσεις του Α και Β Έτους να διεξάγονται στην βάση των ΠΕΑ.
  • Η μέρα προσέλευσης των μαθητών και έναρξης των μαθημάτων του Σχολικού έτους να είναι η πέμπτη (5) εργάσιμη μέρα του Σεπτέμβρη.
  • Για την εξαγωγή του βαθμού του έτους να γίνει η πιο κάτω τροποποίηση στο τύπο:

25% βαθμός Α Τετραμήνου

35% βαθμός Β Τετράμηνου

20% βαθμός Εξετάσεων Α Τετραμήνου

20% βαθμός Εξετάσεων Β Τετραμήνου

  • Να διαγραφεί η λέξη «κυρίως» από τα διαγωνίσματα.
  • Να γίνει διευκρίνιση πότε θα γίνετε η επιμόρφωση των δύο (2) ημερών των εκπαιδευτικών.
  • Να γίνει διευκρίνιση στην περίπτωση που ο μαθητής αρχίσει ΠΕΠ χωρίς να αποπερατώσει της ΠΕΑ.
  • Να αυξηθούν οι μέρες των Ανεξετάσεων σε μαθητές Γ’ Λυκείου

Η ΟΛΤΕΚ θεωρεί ότι από τη στιγμή που θα οριστικοποιηθεί η Πρόταση, το ΥΠΠ θα αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε το πρόγραμμα να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό.

Τέλος αναμένει στη θετική ανταπόκριση του Υπουργού και δηλώνει έτοιμη για διάλογο σε περίπτωση που χρειαστούν διευκρινήσεις.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


74