ΟΛΤΕΚ προς Αίγλη: Όχι στη δημιουργία θέσης Διευθυντή Παιδείας στο Υπουργείου Παιδείας


Το ΚΔΣ της ΟΛΤΕΚ, με επιστολή του στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας Αίγλη Παντελάκη, την πληροφορεί ότι στη συνεδρία του στις 26/11/2015 συζήτησε το περιεχόμενο της πρόσκλησής της για τη σημερινή συνεδρία της ΜΕΠΕΥ και αποφάσισε τα πιο κάτω:

(1) Να επαναβεβαιώσει προηγούμενη απόφασή του για απόρριψη οποιασδήποτε πρότασης που θα μειώνει τις θέσεις αποσπασμένων συναδέλφων στις Διευθύνσεις του ΥΠΠ και θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αδιόριστων εκπαιδευτικών.  Πιστεύουμε επίσης ότι με τη δημιουργία των προτεινόμενων θέσεων θα αποκοπεί η αμφίδρομη ανταλλαγή εμπειριών εκπαιδευτή – σχολείου – ΥΠΠ.

(2)  Σύμφωνα με προηγούμενη εμπειρία η θέση Διευθυντή Παιδείας δημιούργησε επιπρόσθετα προβλήματα στην όλη λειτουργία του ΥΠΠ.

(3)  Η δημιουργία θέση Διευθυντή Παιδείας αντιτίθεται στην φιλοσοφία της αποκέντρωσης και της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των εργασιών.  Πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται αποτελεσματικά μέσω των υφιστάμενων Διευθύνσεων του ΥΠΠ.

(4)  Θεωρούμε ότι ο συντονισμός μπορεί να επιτευχθεί με τις υφιστάμενες Διευθύνσεις του ΥΠΠ.

(5)  Είμαστε πεπεισμένοι ότι η δημιουργία θέσης κλίμακας Α16 αποτελεί πρόκληση σε μια χρονική περίοδο όπου στα σχολεία μας εφαρμόζεται πολιτική σκληρής λιτότητας.

(6)  Όσον αφορά την Τεχνική Εκπαίδευση λόγω της ιδιαίτερης μορφής και πολυπλοκότητάς της θεωρείται δεδομένη η δυσκολία κατανόησής της από οποιοδήποτε άλλον εκτός της Διεύθυνσης ΜΤΕΕ, με σίγουρο αποτέλεσμα την υποβάθμισή της.

Έχοντας πάντα ως πρωταρχικό μέλημά μας το καλώς νοούμενο συμφέρον της Παιδείας του τόπου, το ΚΔΣ αποφάσισε όπως οι εκπρόσωποι της ΟΛΤΕΚ παραμείνουν στην συνεδρία ευελπιστώντας ότι οι αποφάσεις του θα τύχουν της δέουσας σημασίας.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


63