ΟΛΤΕΚ: Σηρίζουμε τους συναδέλφους της Μέσης


  Με ανακοίνωσή της η ΟΛΤΕΚ αναφέρει ότι στηρίζει το δικαίωμα των συναδέλφων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και της Συνδικαλιστικής τους Οργάνωσης ΟΕΛΜΕΚ να αποφασίζουν για εκπαιδευτικά ή εργασιακά θέματα με όποιο τρόπο αυτοί κρίνουν καταλληλότερο δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


110