Ομήρου: Η εκπαίδευση πρέπει να αναπροσαρμόζεται και να μετασχηματίζεται συνεχώς


Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου επισκέφθηκε σήμερα  το Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας, όπου προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Η έναρξη του σχολικού χρόνου σηματοδοτεί μια νέα περίοδο ελπίδων και προσδοκιών για το μέλλον. Κάθε κοινωνία προσβλέπει στη νέα γενιά για μια αναγέννηση των εθνικών και κοινωνικών προοπτικών. Και η επένδυση στην παιδεία αποτελεί την πιο ελπιδοφόρα επένδυση για το μέλλον.

Στη σημερινή εποχή των τεχνολογικών αλλαγών, της πλημμυρίδας των γνώσεων και των πληροφοριών αλλά και μιας άναρχης παγκοσμιοποίησης, η παιδεία αποτελεί σταθερό, αναλλοίωτο και υπέρτατο αγαθό που μπορεί να εξανθρωπίζει τις κοινωνίες και να σφυρηλατεί τους άτυπους δεσμούς που συνδέουν τους ανθρώπους, καλλιεργούν την πνευματική ανάπτυξη και υπηρετούν διαχρονικά άφθορες αρχές και αξίες.

Ταυτόχρονα, η παιδεία πρέπει να αποτελεί κορυφαίο παράγοντα ποιοτικής αναβάθμισης της κοινωνίας. Στην Κύπρο βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο ως προς τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της παιδείας μας, με δεδομένες και τις νέες προκλήσεις μέσα στο αντιπαρατιθέμενο κλίμα που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση από τη μια και η αντίσταση του έθνους – κράτους από την άλλη.

Στη σύγχρονη εποχή των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών αλλαγών, της έκρηξης της γνώσης και των επιστημονικών επιτευγμάτων και ιδιαίτερα της τεράστιας ανάπτυξης των σύγχρονων τεχνολογιών, η εκπαίδευση δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άτεγκτη και στατική, εκτός τόπου και χρόνου, αλλά θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται και να μετασχηματίζεται συνεχώς, για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιταγές της κοινωνίας και να μπορεί να διαμορφώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, που θα μπορεί να ζει με χαρά και αξιοπρέπεια, να συμβάλλει στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να συμβιώνει και συνδημιουργεί στη σύγχρονη πολυπολιτισμική μας κοινωνία.

Σε αυτή την εποχή η παιδεία θα πρέπει να αποτελεί σταθερή πυξίδα προσανατολισμού και ισχυρό θεμέλιο συγκρότησης μιας αγρυπνούσας και γρηγορούσας κοινωνίας. Ιδιαίτερα σε μια πατρίδα που εξακολουθεί να μαστίζεται από την τουρκική στρατιωτική κατοχή και προσβλέπει στην απελευθέρωση».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


62