Π. Λεωνίδου: Τι πετυχαίνει η πρόταση μας για τις Εξετάσεις Τετραμήνων!


«Αποφασίσαμε να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία για να μπορέσει ο θεσμός να πετύχει»

 To Paideia-News παραθέτει την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΔΗΚΟ Πανίκου Λεωνίδου στην Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα των Κανονισμών για την αξιολόγηση στο πλαίσιο των Τετραμήνων που τελικά εγκρίθηκαν:

«Θέλω καταρχάς να τονίσω ότι οι τροποιητικοί κανονισμοί που έχουμε ενώπιον μας, υιοθετούν κατά λέξη το περιεχόμενο της Πρότασης Νόμου που εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα καταθέσαμε για την συνολική αξιολόγηση του μαθητή .

Η κατάθεση της δικής μας πρότασης κρίθηκε απαραίτητη αφού διαπιστώθηκαν από όλους κενά και  παραλείψεις στην υφιστάμενη νομοθεσία. Εμείς, θεωρώντας ορθή την απόφαση για καθιέρωση των τετραμήνων, κρίναμε ότι οποιαδήποτε άλλη αναβολή, θα λειτουργούσε εις βάρος των συμφερόντων των μαθητών και θα αποτελούσε ανάχωμα στην κοινή προσπάθεια για μεταρρύθμιση στην Παιδεία.

Είναι γεγονός ότι την περσινή χρονιά με την ψήφιση από την Ολομέλεια της πρότασης του Δημοκρατικού Κόμματος για αναστολή εφαρμογής του θεσμού των εξετάσεων στα τετράμηνα για ένα χρόνο, δώσαμε τη δυνατότητα στο Υπουργείο να προετοιμαστεί κατάλληλα για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του.

Δυστυχώς με την παρέλευση ενός χρόνου δεν εντοπίσαμε και δεν διαπιστώσαμε αν θέλετε ότι λήφθηκαν όλα εκείνα τα μέτρα για την πλήρη και αντικειμενική εφαρμογή του θεσμού.

Αναλάβαμε εμείς λοιπόν να υλοποιήσουμε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια. Μέσα από πνεύμα πλήρους θα έλεγα συνεννόησης, αλληλοεκτίμησης, καθημερινών συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους στην παιδεία φορείς, Υπουργείο Παιδείας, Επιστημονική Επιτροπή, Συνομοσπονδία Γονέων, συνδικαλιστικές οργανώσεις και σε συνεργασία πάντα με την αρμόδια ομάδα μελετών του Δημοκρατικού Κόμματος, καταφέραμε να ετοιμάσουμε μια ολοκληρωμένη, πιστεύουμε, πρόταση για την αξιολόγηση του μαθητή.

Στόχος και σκοπός μας ασφαλώς ενόψει των προβλημάτων που διαπιστώνουμε στην παιδεία, να προωθήσουμε ένα μέτρο στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλεται για συνέχιση και ολική μεταρρύθμιση στον τομέα της παιδείας.

Τι πετυχαίνει η πρόταση μας!  Επιτυγχάνει πρώτα και πάνω από όλα τον βασικότερο και κεντρικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την αξιολόγηση του μαθητή και την ανατροφοδότησή του, κυρίως μέσω του Κεντρικού Διαγωνίσματος, το οποίο θεωρούμε ότι θα συμβάλει στην εκδημοκρατικοποίησή του όλου συστήματος .

Εισάγουμε πρόνοιες που θεωρούμε ότι θα καταστήσουν το όλο σύστημα και ειδικότερα την αξιολόγηση του μαθητή πιο αντικειμενική, διαφανή και  αξιοκρατική.

Το τελευταίο διάστημα έχουν εκφραστεί πολλές φορές οι θέσεις ολονών μας. Ο καθένας ανέπτυξε τις δικές του προτάσεις και εισηγήσεις και μέσα από ένα υγιή διάλογο καταφέραμε να καταλήξουμε στην συγκεκριμένη πρόταση που τίθεται σήμερα ενώπιον μας.

Δυστυχώς δεν θα μπορούσα να μην ψέξω και κάποιες συμπεριφορές που προσβάλλουν την όλη προσπάθεια που καταβλήθηκε όλο αυτό το διάστημα. Η δική μας πρωτοβουλία θέλω να διαβεβαιώσω ήταν απόλυτα ειλικρινής και με μοναδικό γνώμονα την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και των αποτελεσμάτων ασφαλώς των παιδιών μας.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω επιγραμματικά τους βασικούς πυλώνες γύρω από τους οποίους στηρίζεται η πρόταση μας. Είναι η άποψη μας ότι πρόκειται για μια συνολική πρόταση για την αξιολόγηση του μαθητή .

Για τα εξεταζόμενα μαθήματα η γραπτή αξιολόγηση θα έχει βαρύτητα 40% και περιλαμβάνει ένα ενενηντάλεπτο κεντρικό διαγώνισμα που θα λαμβάνει το 30%  και ένα προειδοποιημένο 45λεπτο διαγώνισμα  για το υπόλοιπο 10%

Η Προφορική Αξιολόγηση θα έχει βαρύτητα 60% και θα περιλαμβάνει μια πλειάδα εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης όπως η συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή στο εργαστήριο, κατ’ οίκον εργασία, ομαδικές ή ατομικές δημιουργικές εργασίες και δραστηριότητες διάκρισης του κάθε μαθητή εκτός αίθουσας διδασκαλίας, ή/και εθελοντική εργασία.

Η νέα μορφή αξιολόγησης του μαθητή θα εφαρμοστεί τη νέα σχολική χρονιά μόνο στην πρώτη Λυκείου, το 20-21 στην πρώτη και Δευτέρα Λυκείου και το 2021-22 και στις τρεις τάξεις του Λυκείου με ταυτόχρονο διαχωρισμό των εξετάσεων σε απόλυσης και πρόσβασης.

Επίσης η πρόταση μας προνοεί ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου θα γίνονται τα κεντρικά δοκίμια αξιολόγησης, τα σχολεία θα παραμένουν ανοικτά πλην την ημέρα διεξαγωγής τους.

Όσον αφορά τα μη εξεταζόμενα μαθήματα :

-      H γραπτή αξιολόγηση θα περιλαμβάνει ένα μόνο προειδοποιημένο σαρανταπεντάλεπτο διαγώνισμα, και

-      H προφορική επίδοση θα αξιολογείται με τον ίδιο τρόπο που θα αξιολογείται στα εξεταζόμενα.

Κύριε Πρόεδρε ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι θεωρούμε πως πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό, να ετοιμάσουμε μια πρόταση που διασκεδάζει αρκετές από τις ανησυχίες αλλά και τις ενστάσεις που κατά καιρούς εκφράστηκαν.

Ασφαλώς και δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Θα είμαστε εδώ άλλωστε για να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες παρουσιαστούν. Θα είμαστε δω για να εξεύρουμε λύσεις στα προβλήματα που πιθανό να υπάρξουν.

Είμαστε βέβαιοι όμως πως η υλοποίηση και εφαρμογή των όσων η πρόταση μας περιλαμβάνει, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό βήμα, μια καλή αρχή, κυρίως για τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών μας.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα  στηρίξαμε από την αρχή την όλη προσπάθεια, και για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία. Για να μπορέσει ο θεσμός να πετύχει .

Εμείς θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες εκεί και όπου πρέπει, για να συμβάλλουμε με εποικοδομητικό τρόπο σε μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση, πάντοτε σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους στην παιδεία φορείς.

Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς που θεωρούμε ότι χρήζουν βελτίωσης η/και αναθεώρησης».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


379