Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση ΟΛΤΕΚ


Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΤΕΚ, ανακοινώνει προς όλα τα μέλη της Οργάνωσης ότι η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 5:00 μ.μ στοΘέατρο της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Λογοδοσία του ΚΔΣ για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε από τoν Πρόεδρο της Οργάνωσης.

2. Οικονομική έκθεση του προηγούμενου χρόνου από το Γενικό Ταμία της Οργάνωσης, μαζί με τη σχετική έκθεση του Ελεγκτή.

3. Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη.

4. Διάφορα
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


108