Παγκύπριο Συμπόσιο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου «Πολιτιστική Κληρονομιά: γνώση, ανάπτυξη εξέλιξη


 Στις 4-5 Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Όμοδος το 42ο Παγκύπριο Συμπόσιο του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO (ASPnet) με θέμα: «Πολιτιστική Κληρονομιά: γνώση, ανάπτυξη, εξέλιξη». Την ευθύνη της διοργάνωσης έχουν η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και ο Εθνικός Συντονισμός των Εταιρικών Σχολείων UNESCO (ASPnet) Κύπρου, το Γυμνάσιο Ομόδους, το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το Λανίτειο Λύκειο και το Λύκειο Αγίου Αντωνίου. Στο Συμπόσιο θα συμμετάσχουν περίπου 300 μαθητές και εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης από σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η διοργάνωση του Συμποσίου, εντάσσεται στο γενικό πρόγραμμα του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου (ASPnet) με τίτλο «Παγκόσμια Πολιτότητα και Εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά» (2018-2019). Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους νέους με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αναπτύξουν τις δικές τους απόψεις για την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό και την ιστορία, ως ενεργοί πολίτες. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής ικανότητας των μαθητών για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, ο εμπλουτισμός των γνώσεών τους και η καλλιέργεια της συνείδησης κοινής ευθύνης για την επίλυση σύγχρονων προβλημάτων. Τέλος, επιδιώκεται, μέσω της εκπαίδευσης των νέων για την Πολιτιστική Κληρονομιά, να επιτευχθεί η μετάβαση από την κατάκτηση της γνώσης στην υπεύθυνη στάση ενεργών πολιτών, οι οποίοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες πέρα από το σχολείο, για το καλό της κοινότητάς τους.

Στο Συμπόσιο θα πραγματοποιηθούν δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με θέματα: «Γνώσεις και Δεξιότητες για τη διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και «Η πολιτιστική κληρονομιά ως εργαλείο απόκτησης δεξιοτήτων ζωής για το παρόν και το μέλλον». Στο πρόγραμμα του Συμποσίου περιλαμβάνονται, επίσης, βιωματικά εργαστήρια και εργαστήρια συζήτησης, τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς, επιστημονικούς συνεργάτες, με τη στήριξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους. Στη διάρκεια των εργαστηρίων αυτών, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι λιγότερο γνωστές, να αναπτύξουν δεξιότητες για τη διατήρησή της και να βιώσουν εναλλακτικές μεθόδους μάθησης, προσωπικής ανάπτυξης και ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


353