Παιδεία και ανάπτυξη ηθικών αξιών


 ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΣΙΑΜΑΡΟΥ*

H διαμόρφωση των προγραμμάτων διδασκαλίας και ανάπτυξη των ηθικών αξιών θα πρέπει να κατέχει πρωτεύουσα θέση. Οι ηθικές καταβολές του ανθρώπου, οι οποίες μορφοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη διαδικασία της αγωγής. Βασική αποστολή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι να παρέχει ένα ισορροπημένο μαθησιακό περιβάλλον που να ικανοποιεί όλο το προσωπικό (εκπαιδευτικό, διοικητικό, μαθητές και φοιτητές) σε όλα τα επίπεδα-ακαδημαϊκά, επαγγελματικά, κοινωνικά, ηθικά, πνευματικά, και συναισθηματικά. Ακολούθως, αναφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να υιοθετήσει ένα σύγχρονο, σωστά υποδομημένο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα.  Διασφάλιση του δικαιώματος της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ακαδημαϊκής αναζήτησης, της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας της διδασκαλίας, της εξέτασης, της ίσης ευκαιρίας μάθησης και εργασίας. Η αναζήτησή και διερεύνηση γνώσης δεν θα πρέπει να σταματήσει ποτέ. Η δημιουργία νέας γνώσης, η μεταλαμπάδευση και η ανταλλαγή γνώσης θα πρέπει να αποτελούν τις βάσεις στις οποίες θα οικοδομηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα προς όφελος της κοινωνίας. Ο καθένας οφείλει να συμβάλει και να ωφελείται από την ανάπτυξη της γνώσης. Η γνώση και οι νέες ιδέες προωθούν τον ανθρώπινο πολιτισμό και τη φιλοσοφική σκέψη για τις σχέσεις των ανθρώπων με τη φύση. Ενθάρρυνση ενός ακαδημαϊκού ηθικού πολιτισμού, με ηγεσία ήθους και πνεύματος. Ενθάρρυνση των σπουδαστών για απόκτηση προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ανακάλυψη και επίτευξη των ορίων τους. Καλλιέργεια των ανθρωπιστικών και ηθικών αξιών για τη διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα στους νέους, ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης, διοίκησης, δημιουργικότητας, ηγετικότητας και κριτικής σκέψης. Προώθηση της τιμιότητας, της διαφάνειας, της φιλοξενίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ειλικρίνειας και διατήρηση συμμετοχικής και συλλογικής σκέψης. Διάπλαση των σπουδαστών ως ελεύθερους ακαδημαϊκούς πολίτες, με εθνική και κοινωνική συνείδηση, υπευθυνότητα και σεβασμό προς στη ιστορία μας. Διάπλαση των σπουδαστών με όραμα, αγάπη προς τη πατρώα γη, την ορθόδοξη θρησκεία μας και του θεσμού της οικογένειας.  Σεβασμός προς τον άνθρωπο, την ατομικότητα, την διαφορετικότητα του ατόμου και των πολιτισμών. Ευγένεια και ευπρέπεια στη μεταχείριση όλων. Ωριμότητα, αποδοτικότητα, τιμιότητα, φιλική προσέγγιση, ηθική συμπεριφορά, ηθική ευθύνη καθώς επίσης και αμοιβαία κατανόηση για όλα τα μέλη των εκπαιδευτικών βαθμίδων (προδημοτικής, δημοτικής μέσης, και ανώτερης) ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης. Η συμπεριφορά προς στους συναδέλφους, τους συνεργάτες και τους σπουδαστές πρέπει να διακατέχεται από αξιοπρέπεια, σύνεση, αντικειμενικότητα αμεροληψία, ανεκτικότητα, δικαιοσύνη, χωρίς προκατάληψη.

H Οικουμενική ορθόδοξη Παιδεία δεν σχετίζεται μονομερώς με τη γνωστική κατάρτιση, αλλά και με την εμπειρική διαδικασία, η οποία συνδέεται με την πνευ-ματική και ηθική καλλιέρ­γεια του νέου ανθρώπου. Η Οικουμενική ορθόδοξη Παιδεία ξεπερνά τα εθνικά σύνορα, με την κατανόηση και την εκτίμηση των ανθρώπων ανεξάρτητα από το χρώμα, την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, την ανατροφή, την κοινωνική θέση ή την εθνική προέλευση.

*Ακαδημαϊκός και Σύμβουλος Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη ΕκπαίδευσηComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

8