Παιγνίδια Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στη «Βραδιά του Ερευνητή»


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στη φετινή βραδιά του Ερευνητή με μία σειρά ποικιλίας δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν παιγνίδι (ελεύθερο και δομημένο), παραμύθια και διαγωνισμούς από τον κόσμο των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Οι δραστηριότητες αφορούν παιδιά ηλικιών 3-10 ετών και βασίζονται στις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών οι οποίες τονίζουν την ανάγκη για τη δημιουργία δυναμικών περιβαλλόντων μάθησης μέσα στα οποία τα παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες και να οικοδομούν έννοιες με ευχάριστο τρόπο, να μαθαίνουν μέσα από διαδικασίες δημιουργίας, και να οικοδομούν νόημα μέσα από διαδικασίες κατασκευής. Ταυτόχρονα, οι προσεγγίσεις αναγνωρίζουν τη σημασία μαθησιακών περιβαλλόντων τα οποία μπορούν να μεταβάλλονται από τα ίδια τα παιδιά, που να προάγουν την κριτική, δημιουργική και αποκλίνουσα σκέψη και να ετοιμάζουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο.

Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων είναι το ακόλουθο:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

6.00-6.15

 

Παιγνίδια με μαγνήτες: Πώς θα ανακαλύψουμε τον πιο δυνατό μαγνήτη

Με ποια χρώματα μπορώ να φτιάξω όλα τα υπόλοιπα; Ανακαλύπτω τα χρώματα

6.15-6.30

ΏΡΑ ΓΙΑ TANGRAMΟΠΑΡΑΜΥΘΙ!

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ (για παιδιά 3-8 ετών):Το πρόβλημα του κύριου Εργατούδη.

6. 30-6.45

6.45-7.00

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ TANGRAMS: Παίζω, δημιουργώ και ανακαλύπτω μέσα από τα εφτά κομμάτια εξυπνάδας

7.00-7.15

Διαγωνισμός (για παιδιά 3-9 ετών): Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορώ να κάνω τον κ. Λαμπιόνη να φωτοβολήσει;

Διαγωνισμός (για παιδιά 8-12 ετών): Ο δικός μου λαμπτήρας φωτοβολεί περισσότερο. Μπορείς να κάνεις και το δικό σου να φωτοβολεί τόσο;

7.15-7.30

7. 30-7.45

PATTERN BLOCKS: Παίζω, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω, δημιουργώ με τα σχήματα

PENTOMINOΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ: Ανακαλύπτω και παίζω με τα pentominoes

7.45-8.00

8.00-8.15

Πυργομαχίες: Φτιάχνοντας τον πιο στερεό πύργο!

Παιγνίδια με μαγνήτες: Πώς θα ανακαλύψουμε τον πιο δυνατό μαγνήτη

8.15-8.30

ΏΡΑ ΓΙΑ TANGRAMΟΠΑΡΑΜΥΘΙ!

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ (για παιδιά 3-8 ετών):Το πρόβλημα του κύριου Εργατούδη.

8. 30-8.45

8.45-9.00

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ TANGRAMS:Παίζω, δημιουργώ και ανακαλύπτω μέσα από τα εφτά κομμάτια εξυπνάδας

Διαγωνισμός (για παιδιά 3-9 ετών): Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορώ να κάνω τον κ. Λαμπιόνη να φωτοβολήσει;

Διαγωνισμός (για παιδιά 8-12 ετών): Ο δικός μου λαμπτήρας φωτοβολεί περισσότερο. Μπορείς να κάνεις και το δικό σου να φωτοβολεί τόσο;

9.00-9.15

9.15-9.30

PATTERN BLOCKS: Παίζω, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω, δημιουργώ με τα σχήματα

PENTOMINOΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ: Ανακαλύπτω και παίζω με τα pentominoes

9. 30-9.45

9.45-10.00

Πυργομαχίες: Φτιάχνοντας τον πιο στερεό πύργο!

Με ποια χρώματα μπορώ να φτιάξω όλα τα υπόλοιπα; Ανακαλύπτω τα χρώματα

10.00-10.15

10.15-10.30

10. 30-10.45

10.45-11.00

           


Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

14