Παν. Κύπρου: Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering) και την προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Σεπτέμβριο του 2013.

Το πρόγραμμα θα δεχθεί έως 20 φοιτητές το χρόνο, κατόχους πρώτου πτυχίου σε κλάδο της μηχανικής ή των θετικών επιστημών, και θα προσφέρεται αρχικά από την Πολυτεχνική Σχολή και αργότερα θα ενταχθεί σε υπό μελέτη νέο Τμήμα. Το πρόγραμμα θα προσφέρεται στην Αγγλική και στην Ελληνική σε αυτοχρηματοδοτούμενη βάση.  Μέρος του προγράμματος θα διδάσκεται σε εντατική βάση με στόχο τη συμμετοχή διδασκόντων από Εταιρείες Πετρελαίων και Καθηγητών από το εξωτερικό. Απαραίτητη προϋπόθεση για εισδοχή στο πρόγραμμα είναι η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα, Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίων, σχεδιάστηκε για να είναι πλήρες στα θέματα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων (upstream industry) και να καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας και τις απαιτήσεις των διοικητικών και ρυθμιστικών οργάνων της Κύπρου. To πρόγραμμα θα καλύψει τις ακόλουθες κύριες περιοχές:

1. Γεωλογία πετρελαίων και εφαρμοσμένη γεωφυσική (Petroleum Geology and Applied     Geophysics

2. Μηχανική γεωτρήσεων και εξοπλισμού ολοκλήρωσης και ανάπτυξης (Drilling and Completion  Engineering

3. Χαρακτηρισμός ταμιευτήρα, διαχείριση και παραγωγή υδρογονανθράκων (Reservoir Characterization, Management and Production οf Hydrocarbon Resources)

4. Παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση υδρογονανθράκων (Production, transportation and  storage  facilities)

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει και να επιταχύνει την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού στην Κύπρο  για πρόσληψή του από τις τοπικές αρχές, διεθνείς εταιρείες και θυγατρικές εταιρείες στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


141