Παναγιώτης Αντωνίου: Μείον η συνύπαρξη ως το 2027 των δύο πινάκων διορισμού


Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μιλά στο Paideia-News και αποτιμά το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών

*Η μακρά μεταβατική περίοδος ακυρώνει την μεταρρύθμιση

* Συνολικά στην παρούσα σχολική χρονιά, διορίστηκαν 814 εκπαιδευτικοί με σύμβαση και159 μόνιμοι με δοκιμασία

*Η συνεχής αύξηση των αορίστου χρόνου μειώνει τις διαθέσιμες θέσεις

Η παρούσα σχολική χρονιά, 2018-2019, αποτελεί ορόσημο για την κυπριακή εκπαίδευση καθώς για πρώτη φορά τέθηκε σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα στελέχωσης των σχολείων. Η στελέχωση δεν περιορίστηκε μόνο στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών οι οποίοι περιλαμβάνονται στο γνωστό πίνακα εγγραφής διοριστέων, αλλά λειτούργησε και ο πίνακας διορισίμων. Σε αυτόν περιλαμβάνονται όσοι επιτυχώς περάσαν τις εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για σκοπούς διορισμού στο δημόσιο σχολείο. Οι γραπτές εξετάσεις για συμπερίληψη στον πίνακα εγγραφής διορισίμων προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2015.  

Συνολικά στην παρούσα σχολική χρονιά διορίστηκαν με σύμβαση 814 εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι, 466, προέρχονται από τον πίνακα διοριστέων, άλλοι 325 από τον διορισίμων και 23 από τον κατάλογο των ατόμων με κάποια μορφή αναπηρίας.

Επιπλέον, άλλοι 159 εκπαιδευτικοί διορίστηκαν με το καθεστώς του μόνιμου επί δοκιμασία, εκ των οποίων 87 προέρχονταν από τον πίνακα διοριστέων, 60 από τον πίνακα διορισίμων και οι υπόλοιποι 12 από την ομάδα των ΑμεΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφαλίσαμε από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας-ΕΕΥ, για την σχολική χρονιά 2018-2019 οι διορισμοί συμβασιούχων εκπαιδευτικών κατανέμονται ως ακολούθως:

-Προδημοτική εκπαίδευση: 44 εκπαιδευτικοί, 22 από κάθε πίνακα. Επίσης ένας εκπαιδευτικός από τον πίνακα εγγραφής των ατόμων με αναπηρία

-Δημοτική εκπαίδευση: 117 από τον πίνακα διοριστέων και 107 από τον πίνακα διορισίμων

-Ειδική εκπαίδευση: 115 από τον πίνακα διοριστέων και 61 από αυτόν των διορισίμων. Η μεγάλη αριθμητική διαφορά αποδίδεται στο ότι για κάποιους κλάδους της ειδικής εκπαίδευσης δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός στον πίνακα διορισίμων για κάλυψη των σχολικών αναγκών, έτσι έτυχαν διορισμού περισσότεροι εκπαιδευτικοί από τον πίνακα διοριστέων. Επίσης, για διδασκαλία κλήθηκαν τέσσερις εκπαιδευτικοί από τον πίνακα εγγραφής ατόμων με αναπηρία

-Μέση Γενική εκπαίδευση: 164 και 135 εκπαιδευτικοί από τους πίνακες των διοριστέων και διορισίμων, αντίστοιχα, κλήθηκαν να αναλάβουν καθήκοντα διδασκαλίας. Έδρα ανέλαβαν ακόμη άλλοι 18 εκπαιδευτικοί από τον πίνακα ατόμων με αναπηρία

-Τεχνική εκπαίδευση: 48 εκπαιδευτικοί από τον πίνακα διοριστέων κλήθηκαν να διδάξουν. Από τον πίνακα των διορισίμων ουδείς κλήθηκε, καθώς το Υπουργείο Παιδείας έκρινε ότι οι ανάγκες των Τεχνικών σχολών σε ανθρώπινο δυναμικό θα ήταν κάτω των έξι εκπαιδευτικών, (όριο που προβλέπει η νομοθεσία για την οργάνωση των εξετάσεων) και δεν προχώρησε σε προγραμματισμό τους.

Η κατανομή των μόνιμων επί δοκιμασία διαμορφώθηκε ως εξής:

-Προδημοτική εκπαίδευση: έξι από τον πίνακα των διοριστέων και ένας από τον διορισίμων

-Δημοτική εκπαίδευση: τέσσερις από κάθε πίνακα και ένας από τον κατάλογο ΑμεΑ

-Ειδική εκπαίδευση: δύο από τον κάθε πίνακα, των διοριστέων και των διορισίμων, αντίστοιχα,

-Μέση Γενική εκπαίδευση: 59, 48 και 10, αντίστοιχα, από τους τρεις πίνακες

-Τεχνική εκπαίδευση: 15 από τον πίνακα διοριστέων.

Εξετάζοντας τους διορισμούς κατά γνωστικό αντικείμενο

Σε μια πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Παναγιώτης Αντωνίου, με δηλώσεις στο Paideia-news εκτιμά ότι σε αδρές γραμμές το σύστημα λειτούργησε, πλην όμως, εντοπίζει στο νομοθετικό πλαίσιο αδυναμίες και κενά. «Η διενέργεια γραπτών εξετάσεων για σκοπούς διορισμού αποτελεί ένα βήμα προόδου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που επιτρέπει τον εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση με νεότερα άτομα που αποφοίτησαν πρόσφατα, πολλά εξ αυτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, με όρεξη να διδάξουν και να εφαρμόσουν σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρότυπα διδασκαλίας και να κάνουν βήματα προόδου προς όφελος των μαθητών» εκτιμά ο κ. Αντωνίου.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του νέου συστήματος διορισμού, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΕΥ, είναι το γεγονός ότι η εφαρμογή των γραπτών εξετάσεων και η δημιουργία του καταλόγου διορισίμων δίνει τη δυνατότητα σε απόφοιτους πανεπιστημίων οι οποίοι ήταν χαμηλά στον πίνακα εγγραφής (είχαν μεγάλο αριθμό κατάταξης) ή ακόμη σε κάποιες ειδικότητες διαγραφόταν ανέφικτος ο διορισμός στα επόμενα χρόνια, δόθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση εργασίας ή έστω να ανέβουν αρκετά σκαλοπάτια στον πίνακα κατάταξης.

Ωστόσο, ερωτηθείς ο κ. Αντωνίου κατά πόσο η εισαγωγή του πίνακα διορισίμων εξυπηρετεί κατά τρόπο ουσιαστικό τον σκοπό για τον οποίο εφαρμόζεται, χωρίς περιστροφές δήλωσε ότι «το γεγονός ότι ο πίνακας διοριστέων θα συνυπάρχει με αυτόν των διορισίμων μέχρι και το 2027, δηλαδή για ακόμη πολλά χρόνια, ουσιαστικά αυτή η απόφαση παρεμποδίζει κατά τρόπο ουσιαστικό την προσπάθεια της Πολιτείας στην εμπέδωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που έχει μεγάλη ανάγκη το δημόσιο σχολείο».

Κατά τον πρόεδρο της ΕΕΥ θα ήταν αποτελεσματικότερο και προς όφελος της εκπαίδευσης και των μαθητών να λειτουργήσει για μια σύντομη μεταβατική περίοδος διάρκειας 2-3 χρόνων, κατά την οποία θα λειτουργούσαν παράλληλα και ταυτόχρονα οι δύο πίνακες διορισμού και ακολούθως να καταργηθεί ο πίνακας διοριστέων. «Η μακρά συνύπαρξη των δύο πινάκων διορισμού κατά την εκτίμησή μου προκαλεί παρενέργειες» σημείωσε ο κ. Αντωνίου. Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο εστιάζει ο πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής αφορά στη δημιουργία μεγάλης ομάδας εκπαιδευτικών με το καθεστώς του αορίστου χρόνου εργασίας και από τους δύο πίνακες, με αποτέλεσμα σταδιακά να μειώνονται οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας για όσους θα δίνουν τις γραπτές εξετάσεις με επιτυχία.

Ο πρόεδρος της ΕΕΥ αναφέρθηκε και σε ένα τρίτο ζήτημα-έλλειψη του νέου νομοθετικού πλαισίου. Όπως είπε, μολονότι έγινε προεργασία, εντούτοις παραμένουν σε εκκρεμότητα οι κανονισμοί που θα ρυθμίζουν θέματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών για σκοπούς μοριοδότησης και παραχώρησης προσαυξήσεων.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


900