Πανεπιστ. Νεάπολις: Κανένα πρόβλημα νομιμότητας πτυχίων Νομικής σε σχέση με την Ελληνική νομοθεσία


Σε σχέση με ανακοινωθείσες ρυθμίσεις του ΔΟΑΤΑΠ περί των Προγραμμάτων Σπουδών της Κατευθύνσεως Ελληνικού Δικαίου των ΝΟΜΙΚΩΝ Σχολών Πανεπιστημίων Κύπρου για όσους εγγραφούν σε αυτά μετά τις 23/06/15 ανακοινώνεται, ότι το Πανεπιστήμιο ΝΕΑΠΟΛΙΣ ανακοινώνει ότι έχει προβεί στις ανάλογες διευθετήσεις. Έτσι , από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έχει  καταργηθεί η Ελληνική Κατεύθυνση για τους νέους φοιτητές και προσφέρεται πλέον ένα ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ σύμφωνο προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Ως εκ τούτου το χορηγούμενο σχετικό πτυχίο ως αναγνωριζόμενο υπό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζεται ως ισότιμο προς τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών  των Ελληνικών Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης.

Τέλος, σημειώνεται, ότι το Πανεπιστήμιο ΝΕΑΠΟΛΙΣ ουδέποτε από την πρώτη ημέρα ιδρύσεώς του λειτούργησε θερινά Προγράμματα Σπουδών ΝΟΜΙΚΗΣ και ως εκ τούτου δικαιώνεται και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα νομιμότητας των πτυχίων του σε σχέση με την Ελληνική νομοθεσία (Αποφάσεις ΔΟΑΤΑΠ).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


145