Πανεπιστ. Νεάπολις: Προσαρμογή της Νομικής Σχολής στις απαιτήσεις της Ευρ. και Ελληνικής νομοθεσίας


Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου ανακοινώνει ότι προχώρησε άμεσα, πρώτο από όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, στην προσαρμογή του Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας. Σε συμφωνία με την πρόσφατη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, καταργήθηκαν οι διακριτές κατευθύνσεις Kυπριακού και Ελληνικού Δικαίου και καθιερώνεται ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

«Οι εγγραφές που έγιναν ακολούθησαν πιστά, τόσο ως προς τη διάρκεια των σπουδών, όσο και ως προς τις πιστωτικές μονάδες, τις ισχύουσες προδιαγραφές που προβλέπονται για την αναγνώριση και ισοτιμία των αλλοδαπών πτυχίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πτυχία Νομικής που έχουν χορηγηθεί μέχρι τώρα, καθώς  και αυτά που θα χορηγούνται εφεξής, ανταποκρίνονται πλήρως στο ρυθμιστικό πλαίσιο της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ.  Αναγνωρίζονται, συνεπώς, ως ισότιμα με τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


152