Πανεπιστήμιο Frederick: Επικροτούμε την προτροπή του ΕΤΕΚ για αξιολογημένα προγράμματα σπουδών


ΤΟΥ ΔΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμφωνεί απόλυτα και επικροτεί την πρόσφατη ανακοίνωση, προτροπή και εισήγηση του ΕΤΕΚ για προσοχή στην επιλογή κλάδων σπουδών που να είναι αναγνωρισμένοι τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό σε κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης (βλέπε κείμενο: http://www.etek.org.cy/site-article-239-35-el.php). Το Πανεπιστήμιο Frederick με υψηλό το αίσθημα ευθύνης για την επαγγελματική αποκατάσταση των απόφοιτων του έχει φροντίσει όλα τα προσφερόμενα προγράμματα της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών τετραετούς φοίτησης να τυγχάνουν αναγνώρισης από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), δίνοντας έτσι στους απόφοιτους του την ευκαιρία να εγγράφονται στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ και να έχουν το δικαίωμα εξάσκησης επαγγέλματος στον κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης.

Το Πανεπιστήμιο Frederick διαθέτει τη μεγαλύτερη Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών στην Κύπρο. Με περισσότερους από 1500 φοιτητές, 80 μέλη ακαδημαϊκό προσωπικό, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προγραμμάτων σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό (BSc) όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (MSc/PhD) σε κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης. Τα τελευταία χρόνια, η Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών με σοβαρότητα και υπευθυνότητα έχει αναλάβει την πρωτοβουλία ανάπτυξης και βελτίωσης των υπαρχόντων προγραμμάτων της, αλλά και τη δημιουργία νέων κατευθύνσεων αιχμής όπως της ενέργειας, του φυσικού αερίου και γενικότερα των υδρογονανθράκων.

Όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από την Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς φέρουν τη σφραγίδα της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), η οποία αποτελεί την κρατική αρχή διασφάλισης ποιότητας  για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Είναι σύνηθες φαινόμενο να μετεγγράφονται φοιτητές από Κυπριακά και ξένα πανεπιστήμια του εξωτερικού στο Πανεπιστήμιο Frederick διότι αδυνατούν να εγγραφούν στο ΕΤΕΚ, γιατί το ίδρυμα ή το πρόγραμμα ή το περιεχόμενο του προγράμματος τους δεν είναι αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ ή/και το ΕΤΕΚ και είναι αναγκασμένοι να παρακολουθήσουν προγράμματα/μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Frederick ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμα που επιθυμούν.

Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο οι σημερινοί νέοι που θα φοιτήσουν σε Κυπριακά πανεπιστήμια, πριν να επιλέξουν το πανεπιστήμιο που θα φοιτήσουν, να βεβαιωθούν ότι το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσουν έχει υποστεί με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης και είναι εγκεκριμένο από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ). Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο εξαπάτησης των φοιτητών για προσφορά προγραμμάτων ελλιπούς διάρκειας φοιτήσεως ή μη αναγνωρισμένων προγραμμάτων (από την ΕΑΙΠ και από το ΕΤΕΚ) μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων. Στην περίπτωση που θα ακολουθήσουν σπουδές στο εξωτερικό, οι φοιτητές παροτρύνονται να βεβαιωθούν ότι το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο από το αντίστοιχο αρμόδιο Επιστημονικό Επιμελητήριο Μηχανικής Επιστήμης της χώρας του εξωτερικού που θα φοιτήσουν.

Αξίζει ακόμα να τονιστεί ότι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick σε όλα προγράμματα σπουδών της Μηχανικής Επιστήμης τυγχάνουν άμεσης ακαδημαϊκής αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ.

Τέλος, οι απόφοιτοι Κυπριακών πανεπιστημίων και ιδιαίτερα του Πανεπιστημίου Frederick απολαμβάνουν τους παραδοσιακούς στενούς δεσμούς και εκτίμησης του επιχειρηματικού και επαγγελματικού κόσμου στην Κύπρο, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για άμεση εργοδότηση.

Πιο κάτω φαίνονται όλα τα προγράμματα (Διπλώματα και Πτυχία) που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick σε κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης και τα οποία είναι αναγνωρισμένα, τόσο από την ΕΑΙΠ, όσο και από το ΕΤΕΚ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ/ΠΤΥΧΙΑ

 • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

α)   Κατεύθυνση: Γεωτεχνική Πετρελαίου

β)   Κατεύθυνση: Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον  

γ)   Γενική κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού

 • Πτυχίο Επιμετρητή Ποσοτήτων
 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων
 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού

α)   Κατεύθυνση: Μηχανική Υδρογονανθράκων 

β)   Γενική κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού

 • Πτυχίο Πληροφορικής
 • Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

α)   Κατεύθυνση: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα

β)   Γενική κατεύθυνση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

 

Επιπρόσθετα, η Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών προσφέρει τα πιο κάτω μεταπτυχιακά προγράμματα που είναι αξιολογημένα και αναγνωρισμένα από την ΕΑΙΠ.

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών (MSc)

α)   Κατεύθυνση: Μηχανική Υδρογονανθράκων

β)   Κατεύθυνση: Υπεράκτιες Κατασκευές

γ)   Κατεύθυνση: Μηχανική Πετρελαίων 

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (MSc)

α)   Κατεύθυνση: Συστήματα Ισχύος

β)   Κατεύθυνση: Συστήματα Τηλεπικοινωνιών

γ)   Κατεύθυνση: Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

δ)   Κατεύθυνση: Συστήματα Ελέγχου

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ στη Δομοστατική Μηχανική (MSc)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ στα Συστήματα Ενέργειας και το Δομημένο Περιβάλλον (MSc)

α)   Κατεύθυνση: Συστήματα Ενέργειας

β)   Κατεύθυνση: Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο (MSc)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ στο Engineering Management (MSc)

α)   Κατεύθυνση: Διαχείριση Υδρογονανθράκων και Ενέργειας

β)   Γενική κατεύθυνση Engineering Management

Λεπτομέρειες για τα προπτυχιακά καθώς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Frederick βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://www.frederick.ac.cy/.

*Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστημίου Frederick
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


147