Πανεπιστήμιο Frederick: Καινοτόμο μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick προσφέρει από τον Οκτώβριο 2013 το μοναδικό στην Κύπρο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνές Εμπόριο & Ναυτιλιακή Διοίκηση».

Για αιώνες, η εμπορική ναυτιλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν διαχρονικά χαμηλότερο κόστος μεταφοράς συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση της έννοιας της παγκοσμιοποίησης, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεξάρτηση, παράλληλα με την αδιάκοπη εξέλιξη των δικτύων μεταφοράς. Παράγοντες όπως η διεθνής ναυτιλία, το διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς εμπορικές πρακτικές, αποτελούν τη βάση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ενώ η νομική, οικονομική και διοικητική διάσταση του εμπορίου και των μεταφορών αποτελούν τις κύριες εξειδικεύσεις του.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση όλων των βασικών θεμάτων, που θεωρούνται απαραίτητες για την σε βάθος κατανόηση του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών.  Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη  εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων, απαραίτητων σε Διευθυντικά στελέχη εταιρειών του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κριτικής ανάλυσης και της εφαρμογής τους στις συνεχείς προκλήσεις των παγκόσμιων αγορών.

Εξειδικευμένοι στόχοι

 • Να προσφέρει στους φοιτητές περιεκτική γνώση και σε βάθος κατανόηση των δομών, μεθόδων και θεσμικών πρακτικών του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλίας στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον που δρουν.

 

 • Να αναπτύξει μια ιδιαίτερα επίλεκτη ομάδα διοικητικών στελεχών, ικανών στο να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να προωθήσουν πολιτικές, πρακτικές και προγράμματα, στο διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διεθνούς εμπορίου και της διοίκησης και διαχείρισης ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 • Να προσφέρει την απαιτούμενη γνώση και κριτική ικανότητα σε φοιτητές που επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών σε πτυχία ερευνητικού επιπέδου (απόκτηση MPhil, Διδακτορικά Διπλώματα PhD, κλπ). 

Πρόγραμμα Σπουδών πρώτου Εξαμήνου:

 • Διεθνές Εμπόριο και Μεταφορές
 • Διεθνές Ναυτιλιακό Δίκαιο και Μεταφορά Αγαθών
 • Οργάνωση της Διακίνησης και Διανομής (Logistics) και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
 • Παγκόσμια Συστήματα Μεταφορών

Πρόγραμμα Σπουδών δευτέρου Εξαμήνου

 • Πλοιοδιαχείριση (Ship Management)
 • Μεθοδολογία Έρευνας

Ένα Μάθημα Επιλογής από τα ακόλουθα:

 • Διεθνή Εμπορεύματα (Commodities)
 • Τραπεζική και Χρηματοδότηση
 • Οικονομικά Διεθνούς Εμπορίου
 • Διαχείριση Ποιότητας (Total Quality Management)

Το τρίτο Εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση και υποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής. Η διατριβή αυτή αποτελεί ουσιαστική εξατομικευμένη μελέτη εμβάθυνσης σε εξειδικευμένο αντικείμενο επιλογής κάθε φοιτητή, (κατόπιν έγκρισης), την οποία θα εκπονήσει υπό την επίβλεψη ενός εκ των Καθηγητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Η διατριβή μπορεί να αποτελεί τμήμα πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, ή αναλυτική σύνθεση και κριτική ήδη δημοσιευμένου επιστημονικού έργου.

Προοπτικές απασχόλησης

Η διεπιστημονική φύση του προγράμματος, προετοιμάζει τους φοιτητές στο να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο μέλλον ως επαγγελματίες, στο σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον των διεθνών αγορών. Οι δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης των φοιτητών τεκμαίρονται από την ύπαρξη εκατοντάδων μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων που δρουν υποστηρικτικά στην ναυτιλιακή βιομηχανία και το διεθνές εμπόριο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος συναντούν πλειάδα προοπτικών απασχόλησης, όπως σε επιχειρήσεις εισαγωγών – εξαγωγών, επιχειρήσεις διαχείρισης πλοίων, υπηρεσίες ναυτασφαλίσεων, ναυλομεσιτικά γραφεία, διαμεταφορές, πολυτροπικές μεταφορές, αποθήκευση και διαχείριση μεταφορών, πρακτόρευση λιμανιών, χρηματοδότηση πλοίων και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, θεσμικούς φορείς της ναυτιλίας και του εμπορίου, καθώς και σε λοιπές διοικητικές θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Επιπρόσθετα, μετά τις πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις στις ενεργειακές δυνατότητες της Κύπρου και την αναμενόμενη επιχειρηματική διεύρυνση στον ενεργειακό τομέα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό ως εργαλείο εξειδίκευσης γνώσης, ανάπτυξης ικανοτήτων και διεύρυνσης ευκαιριών απασχόλησης. Η Κύπρος εξελίσσεται ραγδαία σε ένα νέο Ευρωπαϊκό σταυροδρόμι για δραστηριότητες εισαγωγών, μεταφορτώσεων και εξαγωγών, ως σημαντικός εμπορικός κόμβος μεταξύ Ευρώπης και Άπω Ανατολής.  Καθίσταται αντιληπτό ότι η εμπορική ανάπτυξη της Κύπρου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών, θα προσφέρει σημαντικά διευρυμένες δυνατότητες και στον τομέα της απασχόλησης, αυξάνοντας την υπεραξία και τις δυνατότητες του ανθρωπίνου δυναμικού.

*Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


131