Πανεπιστήμιο Frederick: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών - Απόφοιτοι με επιτυχίες


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΗΝΑ*

Στη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Frederick λειτουργούν  τρία  Τμήματα: το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, το οποίο αποτελεί το νεότερο Τμήμα της Σχολής. Ιδρύθηκε το 2007 για να καλύψει τις νέες ανάγκες της οικονομίας, προσφέροντας το αντίστοιχο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Λευκωσία και στη Λεμεσό.

Γιατί  πτυχίο  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Frederick;

  1. Το Πανεπιστήμιο  Frederick με το πτυχίο στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά δίνει την ευχέρεια στο φοιτητή να αποκτήσει μέγιστες εξαιρέσεις για τα φημισμένα επαγγελματικά σώματα λογιστών-ελεγκτών της Μεγάλης Βρετανίας.

(α)    Οι απόφοιτοι  του Πανεπιστήμιου Frederick  με το πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών μπορούν να αποκτήσουν 9 εξαιρέσεις  από τα 14 θέματα του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 (β)   Eπίσης, μπορούν να αποκτήσουν 8 εξαιρέσεις από τα 15 θέματα του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Μεγάλη επιτυχία για το Πανεπιστήμιο μας είναι το γεγονός ότι οι απόφοιτοι μας αποκτούν τις εξαιρέσεις με μοναδική προϋπόθεση να επιτύχουν στα μαθήματά τους.

(γ)     Οι απόφοιτοι μας μπορούν να αποκτήσουν 12  εξαιρέσεις από τα 16 θέματα του Association of International Accountants (AIA).

Οι απόφοιτοι του πανεπιστήμιου Frederick έχουν όλα τα εφόδια να γίνουν εγκεκριμένοι λογιστές και εναπόκειται στους ίδιους και στους εργοδότες τους να επιλέξουν το ινστιτούτο στο όπιο θέλουν να εγγραφούν ως μέλη.

  1. Το πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Frederick ξεχωρίζει ως προς το γεγονός ότι είναι απόλυτα  εξειδικευμένο, αφού  για την απόκτησή του απαιτείται παρακολούθηση μόνο μαθημάτων ειδικότητας. Στο γεγονός αυτό οφείλεται και η επιτυχία των αποφοίτων μας στις πιο πάνω εξωτερικές εξετάσεις για την απόκτηση των τίτλων ACA,ACCA,AIA .
  2. Στα πλεονεκτήματα του Τμήματος θα πρέπει να προστεθεί και η στελέχωσή του με έμπειρο και άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό. Όλοι οι διδάσκοντες είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου με δημοσιεύσεις σε έγκριτα  επιστημονικά περιοδικά.   
  3. Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι δίπλα στο φοιτητή από την πρώτη μέρα στο Πανεπιστήμιο. Κύριο μέλημα να βοηθήσουν και να στηρίξουν κάθε ένα ξεχωριστά να προσαρμοστεί στο Πανεπιστήμιο, ειδικά στα πρώτα χρόνια των σπουδών του. Μέσω του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμβουλος και φοιτητής συζητούν και αξιολογούν από κοινού την πρόοδο του φοιτητή και επιλύουν όλα τα προβλήματα που τυχόν αναφύονται, για την επίτευξη όλων των προσδοκώμενων στόχων και πετυχαίνοντας έτσι τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα.

Δείκτης της επιτυχίας καθώς και της σωστής λειτουργίας του Τμήματος είναι ο μεγάλος αριθμός των αποφοίτων μας που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις και έχουν γίνει εγκεκριμένα μέλη στα τόσο φημισμένα επαγγελματικά σώματα ICAEW, ACCA και ΑΙΑ, καθώς και η επαγγελματική αποκατάστασή τους με ψηλές απολαβές, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

*Διδάσκει Λογιστική στο Πανεπιστήμιο Frederick
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


133