Πανεπιστήμιο Fredericκ: To μόνο αξιολογημένο και εγκεκριμένο πρόγραμμα Φαρμακευτικής στην Κύπρο


ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ*

Το Δίπλωμα Φαρμακευτικής, το οποίο είναι το πρώτο πρόγραμμα σπουδών Φαρμακευτικής στη Κύπρο το οποίο έχει αξιολογηθεί και φέρει την έγκριση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) της Κύπρου αλλά και του Ελληνικού Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ),έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Frederick. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από διακεκριμένους και διεθνούς κύρους ακαδημαϊκούς, με επικεφαλής το Δρ Παναγιώτη Κουρουνάκη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκτός από το Δρ Κουρουνάκη, ο οποίος κατέχει τη θέση του Προέδρου του Τμήματος και του Συντονιστή του προγράμματος, το Τμήμα στελεχώνεται από αξιόλογο και έμπειρο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Επίσης ειδικά για το πρόγραμμα φαρμακευτικής έχουν ήδη σχεδιαστεί και ιδρυθεί εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών τα οποία περιέχουν εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την δημιουργία επαγγελματιών φαρμακοποιών, επιστημόνων ειδικών στον τομέα φαρμάκων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις για να ανταποκριθούν με επιτυχία στελεχώνοντας όχι μόνον φαρμακεία αλλά και νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, την βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών και δημόσιες υπηρεσίες. Το πρόγραμμα προσφέρει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο υψηλών προδιαγραφών για να προετοιμάζει τους φοιτητές με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστούν ειδικοί να συμβουλεύσουν με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια το κοινό για τη χρήση, την ασφάλεια, τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων με άλλα φάρμακα ή τρόφιμα, για τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά. Επιπλέον, οι απόφοιτοι θα είναι ειδικοί σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, παρασκευής, αλλοίωσης, ελέγχου, δράσης και χρήσης φαρμάκων και καλλυντικών. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα στόχοέχει να:

  • προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες για επαγγελματική ενασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως επαγγελματίες φαρμακοποιοί με ιδιαίτερα προσόντα.
  • παρέχει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πρακτική εξάσκηση έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις διαρκώς ραγδαίες εξελίξεις και αυξανόμενες απαιτήσεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  • προμηθεύσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εφόδια καθιστώντας τους ικανούς να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα
  • εισάγει τους φοιτητές στη σύγχρονη βιομηχανία φαρμάκων, νοσοκομεία, φορείς υγείας και δημόσιες υπηρεσίες.
  • εκπαιδεύσει τους φοιτητές έτσι ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στην προστασία και ασφάλεια του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος από τη χρήση βιοδραστικών προϊόντων
  • προσφέρει στους φοιτητές τη πρακτική εξάσκηση για να ενισχύσουν γνώσεις στη θεωρία που αφορούν το ρόλο τους ως σύμβουλοι σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα όπως εθισμός και χρήση ναρκωτικών, δηλητηρίαση, κλπ.
  • εκπαιδεύσει τους φοιτητές έτσι ώστε να αναπτύξουν ικανότητες αξιολόγησης και αποτίμησης στην βιομηχανία φαρμάκων και στην φαρμακευτική αγορά
    • προσφέρει στους φοιτητές την ικανότητα να σκέπτονται μεθοδικά και συνοπτικά, ώστε να προβλέπουν τάσεις στη φαρμακοθεραπευτική, στην καινοτομία, παραγωγή, χρήση και κατάχρηση φαρμάκων.

Η Δομή του Προγράμματος βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 2005/36/ΕC, το Παράρτημα II του Νόμου 178(I)/2002 και Ευρωπαϊκές Οδηγίες 85/432/EC και 85/433/EC ικανοποιώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εγγράφονται οι απόφοιτοί του μελλοντικά ως φαρμακοποιοί στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκήσουν το επάγγελμα στην Κύπρο. Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα και συμπεριλαμβάνει 48 υποχρεωτικά μαθήματα με συνολικά 300 ECTS. H πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται στο 5ο έτος σπουδών και διαρκεί 12 μήνες.

Κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα έχουν καθοριστεί λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του προγράμματος σε συγκεκριμένα πεδία. Δικαίωμα εγγραφής έχουν υποψήφιοι με γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17/20 και με βαθμό τουλάχιστον 17/20 σε 3 από τα εξής 4 μαθήματα κατεύθυνσης: Χημεία, Φυσική, Βιολογία και Μαθηματικά.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick παρέχει εκτός από το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής και Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Νοσηλευτική όπως και μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας. Το δε πρόγραμμα Νοσηλευτικής,το οποίο προσφέρεται από το 2007, προετοιμάζει νοσηλευτές γενικής φροντίδας. Η νοσηλευτική σπουδή θεωρείται υποσχόμενη επιλογή αφού με την πρόσφατη δέσμευση της Κύπρου για εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) αναμένεται ότι θα υπάρξει αναβάθμιση του κλάδου των νοσηλευτών και των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, γεγονός το οποίο αναμένεται να αυξήσει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα τους τομείς της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κατ’οίκον Φροντίδας.

*Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


202