Πανεπιστήμιο Κύπρου: Αιτήσεις για πλήρωση θέσεων εδικών επιστημόνων


Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις  για πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων  για το Χειμερινό Εξάμηνο 2013/13 ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2013/14.  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Μάστερ ή διδακτορικού τίτλου και στην αίτησή τους να αναγράφουν ποια από τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν.  Πληροφορίες για το Τμήμα και τα προγράμματά του οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.econ.ucy.ac.cy.

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

ΤΙΤΛΟΣ            : Ειδικός Επιστήμονας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     : Με σύμβαση απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους:

  α)       Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2013)

  β)       Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριος  -  Μάιος 2014)

  γ)       Ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριος 2013 – Μάιος 2014)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

  • Διδασκαλία προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος υπό την εποπτεία μέλους ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.  Το μάθημα θα διδάσκεται 3-4 ώρες εβδομαδιαίως.
  • Υποστήριξη φοιτητών για διεκπεραίωση εργασιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο Μάστερ ή Διδακτορικός Τίτλος (PhD) αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
    • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €41 για κατόχους πτυχίου Μάστερ και στο ποσό των €68 για κατόχους Διδακτορικού τίτλου, από τα οποία ποσά θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:                 

I           Βιογραφικό Σημείωμα

IΙ          Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να αναγράφεται  (α) για ποιο ή ποια εξάμηνα ενδιαφέρονται και  (β) τα συγκεκριμένα μαθήματα που μπορούν να διδάξουν στη βάση των υφιστάμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Τα πιο πάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κα Λίτσια Ταλιαδώρου, μέχρι και την Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] (Τηλ.: +357 22 893702/01).

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


126