Πανεπιστήμιο Κύπρου: Κενή θέση επιστήμονα για έρευνα


Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη απασχόληση σε Ερευνητικά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 24 μήνες.

ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας για έρευνα

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ : Μία (1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση (σύμβαση απασχόλησης για 6 μήνες με δυνατότητα  ανανέωσης μέχρι 24 μήνες)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Αρχικός Μισθός €2000 (αναλόγως εμπειρίας και προσόντων)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Εκπόνηση μελετών και ανάλυση δεδομένων που αποσκοπεί σε έρευνα υψηλού επιπέδου και προβολή των αποτελεσμάτων της σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στους εξής κλάδους: Οικονομικά ή  Οικονομετρία ή Στατιστική ή σε συναφή κλάδο.
  • Γνώση και πείρα Οικονομετρικών ή/και Στατιστικών Μεθόδων και γνώση προγραμματισμού (π.χ. GAUSS, MATLAB, R).  
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη.
  • Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων  και έφεση τους για έρευνα θεωρούνται βασικά προσόντα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η πλήρωση των θέσεων είναι με συμβόλαιο για περίοδο  6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 24 μήνες. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα αρχίζουν από  €2000, αναλόγως εμπειρίας και προσόντων. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου.  Δεν προνοείται 13ος μισθός και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

  1.         i.            Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
  2.       ii.            Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά
  3.     iii.            Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
  4.    iv.            Ονόματα τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην κα Λίτσια Ταλιαδώρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  (τηλ. 22893702) μέχρι την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


131