Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Δωρεάν Πρόγραμμα για άνεργους απόφοιτους Λυκείων και Τεχνικών Σχολών


Ανταποκρινόμενο στην κρισιμότητα της εποχής, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στηρίζει και εκπαιδεύει άνεργους απόφοιτους Λυκείων και Τεχνικών Σχολών μέσω ενός προγράμματος διάρκειας 12 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 17η Οκτωβρίου 2013 και θα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει κίνητρα στους συμμετέχοντες, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να τους βοηθήσει να υλοποιήσουν και να επιτύχουν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες τους για εξεύρεση εργασίας. Η παρακολούθηση του Προγράμματος είναι δωρεάν και εξασφαλίζει 4 Πιστωτικές Μονάδες, (οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν σε κανονικά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, αν το θελήσει ο συμμετέχων).

Το πρόγραμμα διάρκειας 12 εβδομάδων περιλαμβάνει μια σειρά εισαγωγικών μαθημάτων στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία, στα Πληροφοριακά Συστήματα και Κοινωνικά Δίκτυα, στις Επικοινωνίες Μάρκετινγκ, στη Γενική Διοίκηση, στα Χρηματοοικονομικά, στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων, στη Διεύθυνση Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Αναψυχής, στην Αθλητική Διοίκηση καθώς και στη Λογιστική. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης μάθημα στην Επικοινωνία, στη Διοίκηση και στην Εργασιακή Νομοθεσία. Τέλος, μέσω του μαθήματος Διαχείριση Έργων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν το δικό τους επιχειρηματικό πλάνο.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο από καθηγητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όσο και από επισκέπτες από διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίοι θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους στους συμμετέχοντες.
Γενικές Προϋποθέσεις

Γενικότερο κριτήριο εισδοχής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το απολυτήριο εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης, με γενικό βαθμό 75% (ή 15/20) ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

Απαραίτητο κριτήριο για εισδοχή στο πρόγραμμα είναι η παρουσίαση βεβαίωσης ανεργίας.

Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ανέρχεται στους 60 για το πρόγραμμα αυτό. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 

Προϋπόθεση για εισδοχή στο πρόγραμμα αποτελεί η επιτυχία σε προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρακαλώ αποταθείτε στα τηλέφωνα 22841700 ή 22841723 (Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών) ή 22841707 (Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2013, στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών - Πρόγραμμα Ανέργων Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τ.Κ. 24005 

1700 Λευκωσία

Αίτηση πρόγραμμα ανέργων

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


164