Παντελάκη, Μαρτίδου συμμετείχαν στην Υπ.. Διάσκεψη και το 4 ο Φόρουμ για τη Διαδικασία της Μπολώνια


Στις 14-15 Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν της Αρμενίας, η Υπουργική Σύνοδος και το 4 ο Φόρουμ Πολιτικής για τη Διαδικασία της Μπολόνια. Τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή εκπροσώπησε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου κα Αίγλη Παντελάκη, συνοδευόμενη από τη Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης δρα Δέσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν στο τέλος της Συνόδου, οι Υπουργοί αναγνώρισαν τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να υλοποιήσουν τους στόχους και τις πολιτικές του ΕΧΑΕ, με την εμπλοκή και συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αναφέρθηκαν στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ΕΧΑΕ, λόγω του γεγονότος ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με τη συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση, την ανεργία, την περιθωριοποίηση των νέων, τις δημογραφικές αλλαγές, τη μετανάστευση, τις συγκρούσεις μεταξύ χωρών, καθώς και με πολιτικές ακρότητες. Εξέφρασαν δε την πεποίθηση ότι ο ΕΧΑΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Οι Υπουργοί ανανέωσαν το όραμά τους και δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να συμβάλουν στη διαμόρφωση, μέχρι το 2020, ενός ΕΧΑΕ, στον οποίο όλες οι χώρες θα εφαρμόζουν τους κοινούς στόχους. Απώτερος σκοπός είναι να διασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη στα εκπαιδευτικά συστήματα, να υπάρχει αυτόματη αναγνώριση, η ανώτερη εκπαίδευση να συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίες να βασίζονται σε δημοκρατικές αρχές και στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι απόφοιτοι να εφοδιάζονται με τις ικανότητες και δεξιότητες που απατούνται για την ευρωπαϊκή πολιτότητα και την εργοδότηση.

Οι Υπουργοί έθεσαν εξάλλου τις πιο κάτω προτεραιότητες, μέσα σε ένα νέο συγκείμενο:

  • Ενίσχυση της ποιότητας της μάθησης και της διδασκαλίας.
  • Σύνδεση των μαθησιακών επιτευγμάτων με την εργοδότηση.
  • Δημιουργία συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης, στα οποία δεν υπάρχουν αποκλεισμοί.
  • Εφαρμογή των συμφωνηθέντων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Σε παρέμβασή της, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου κα Παντελάκη αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ανώτερη Εκπαίδευση, στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών στο σύγχρονο πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο. Ο βασικότερος ρόλος της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ανέφερε, είναι η δημιουργία ενεργών και δημοκρατικών πολιτών που να αναγνωρίζουν την αξία του διαλόγου στην επίλυση συγκρούσεων και να σέβονται τη διαφορετικότητα. Ακόμη, ένας σημαντικός ρόλος της Ανώτερης Εκπαίδευσης, τόνισε, είναι η ενίσχυση της δυνατότητας εργοδότησης των αποφοίτων σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που αντιμετωπίζει η Κύπρος και άλλες χώρες του ΕΧΑΕ. Είναι, συνεπώς, επιτακτική ανάγκη η Ανώτερη Εκπαίδευση να εφοδιάζει τους νέους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να προσαρμόζονται στις ανάγκες της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Με άλλα λόγια, η Ανώτερη Εκπαίδευση αυξάνει τις πιθανότητες εργοδότησης των αποφοίτων, συμβάλλει στην ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, μειώνει την ανεργία και καταπολεμά τη φτώχεια.

Η κα Παντελάκη υπογράμμισε το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στον ΕΧΑΕ, είναι απαραίτητο να δοθεί νέα ώθηση στη συνεργασία των μελών του και να ανανεωθεί το όραμα για την Ανώτερη Εκπαίδευση. Βασική προτεραιότητα πρέπει να είναι η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Καταλήγοντας, η κα Παντελάκη τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ανώτερης Εκπαίδευσης, παρέχοντας ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους και στήριξη σε κάθε νέο, για να αρχίσει ή να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


72