Παράταση εγγραφής στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπ. Παιδείας


Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, οι εγγραφές στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που άρχισαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 2.00 μ.μ.

Σημειώνεται ότι το έντυπο του Προγράμματος των Επιμορφωτικών Κέντρων για τη σχολική χρονιά 2014-2015 είναι διαθέσιμο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων: www.moec.gov.cy/epimorfotika. Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις εγγραφής στα προσφερόμενα θέματα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Εκπρόθεσμες εγγραφές δεν θα γίνονται δεκτές.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


64