Παράταση για συμμετοχή στους θεματοθέτες Εξετάσεων για Εγγραφή-Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων


Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ανακοινώνει ότι η ηλεκτρονική υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ομάδες υποψήφιων θεματοθετών των γραπτών εξετάσεων για εγγραφή και κατάταξη στους πίνακες διορισίμων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 11/2/2019 και η ώρα 14:00.

Η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμη στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠ Π (www.moec.gov.cy) και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cv/ypexams).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter26