Παράταση για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Τέκνου για το 2012


Το Υπουργείο Οικονομικών δείχνοντας κατανόηση σε αίτημα ενδιαφερομένων που είτε από άγνοια ή άλλους λόγους δεν υπέβαλλαν εμπρόθεσμα την αίτησή τους για το επίδομα τέκνου κατά το έτος 2012, πληροφορεί το κοινό ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για το έτος 2012 μέχρι τις 31/1/2013. Μετά το πέρας της πιο πάνω ημερομηνίας καμία αίτηση για επίδομα τέκνου του 2012 δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, το Υπουργείο Οικονομικών και τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Επίσης, το έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών www.mof.gov.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


192