Παράταση για υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις απόσπασης Εκπαιδευτικών


   Με εγκύκλιό της η Γενική Διευθύντρια Αίγλη Παντελάκη πληροφορεί ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Απόσπασης Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβουλών και Συνδετικών Λειτουργών για τη σχολική χρονιά 2018 - 2019 παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στις 14:00, ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα τερματιστεί αυτόματα η ηλεκτρονική αποδοχή νέων αιτήσεων.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


97