Παράταση περιόδου υποβολής απαραίτητων πιστοποιητικών για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων 2017-18


Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΦΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), έχει διαπιστώσει ότι, παρόλο που, από τις 25.09.2018 έχει δημοσιευτεί ο κατάλογος με τους δικαιούχους φοιτητές των φοιτητικών επιδομάτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ, η πλειοψηφία των δικαιούχων δεν έχει ακόμη προσκομίσει στην ΥΦΜ τα δικαιολογητικά εκείνα που είναι απαραίτητα για την  παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων.

Στον κατάλογο αναφέρονται:

(α) Ο αριθμός ταυτότητας του φοιτητή, ο αριθμός φακέλου του στην ΥΦΜ καθώς και τα επιδόματα για τα οποία είναι δικαιούχος, τα οποία σημειώνονται με √.

(β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομισθούν με το χέρι στα γραφεία της ΥΦΜ (Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία).

Ως εκ τούτου, η ΥΦΜ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι, δίνεται παράταση για υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν στην παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου 2018.

Τονίζεται ότι η πάνω παράταση είναι η τελευταία που δίνεται και θα τηρηθεί αυστηρά.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


73