Παράταση υποβολής αιτήσεων για φοιτητική χορηγία


Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για φοιτητική χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2012/13 παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.

Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία λήξης της παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δηλ. η 31η Δεκεμβρίου 2013, για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας θα τηρηθεί αυστηρά και οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις για οποιοδήποτε λόγο θα απορρίπτονται.

Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα γραφεία της ΥΧΕ, στο Υπουργείο Οικονομικών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών http:www.mof.gov.cy.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


133