Παράταση υποβολής αίτησης από Ελλαδίτες και Κύπριους επαναπατρισθέντες για φοιτητικά επιδόματα


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι δίνεται παράταση για υποβολή αίτησης από οικογένειες Ελλαδιτών και Κυπρίων επαναπατρισθέντων φοιτητών που αφορά στη διεκδίκηση φοιτητικών επιδομάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου 2016και όχι μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2016, όπως είχε αρχικά ανακοινωθείαπό το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ανακοίνωση ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016).

Σημειώνεται ότι, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα και οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, καθώς και επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού.  Το πλαίσιο παραχώρησης των φοιτητικών επιδομάτων θα είναι αυτό που ορίζεται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν.203 (Ι)/2015), με εξαίρεση το κριτήριο της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο και των περιουσιακών στοιχείων, καταθέσεων και εισοδημάτων από τόκους για τους Ελλαδίτες, καθώς επίσης και εξαίρεση του κριτηρίου της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο, για τους Κύπριους επαναπατρισθέντες. Πέραν των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(Ι)/2015) που εξαιρούνται, βάσει σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, οι λοιπές διατάξεις του εν λόγω νόμου θα ισχύσουν για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων για τους Ελλαδίτες και Κύπριους Επαναπατρισθέντες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 7η Νοεμβρίου 2016 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται. Παράλειψη υποβολής αίτησης εντός της πιο πάνω προθεσμίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για φοιτητικά επιδόματα.

Η παραλαβή και η υποβολή των συμπληρωμένων αιτήσεων θα γίνεται στα ακόλουθα σημεία εξυπηρέτησης του κοινού: 

(α) Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

(κτήριο πρώην Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών),

Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία - τηλ.22 804017

 

(β) Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ):

Λευκωσίας: Γεωργίου Σεφέρη, στην Έγκωμη (πρώην γραφεία Αρχής Κρατικών Εκθέσεων) – τηλ. 22 446686

Λεμεσού: Σπύρου Αραούζου 21 – τηλ. 25 829129

Αμμοχώστου: Ελευθερίας 83, Δερύνεια – τηλ. 23 300300

Λάρνακας: Σπύρου Κυπριανού 42 – τηλ. 24 815555

Πάφου: Ελευθερίου Βενιζέλου 62 – τηλ. 26822400

Πόλης Χρυσοχούς: Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1 – τηλ. 26 821888

Πελενδρίου: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 70 – τηλ. 25 813400

(γ) Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων (ενημερωτικό έντυπο και αίτηση) υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/).

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


83