Παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων σε μαθητές πολύτεκνων οικογενειών


Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι θα συνεχίσει και τη φετινή σχολική χρονιά 2016 – 2017 να παραχωρεί δωρεάν εισιτήρια σε οικογένειες πολυτέκνων. Σύμφωνα με την υφιστάμενη Γνωστοποίηση που αφορά στον πίνακα κομίστρων κατ’ επιβάτη για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές, για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά που φοιτούν ταυτόχρονα στη Μέση Δημόσια Εκπαίδευση, καταβάλλεται το μαθητικό εισιτήριο των €10 μόνο για τα δύο παιδιά, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά δικαιούνται να προμηθευτούν δωρεάν μαθητικό εισιτήριο. 
Για την παραλαβή των εισιτηρίων, οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίσουν στα ακόλουθα Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών τα πιο κάτω έγγραφα:
(α) αντίγραφο της ταυτότητας πολυτέκνων και
(β) βεβαίωση φοίτησης για κάθε μαθητή (όχι αντίγραφο)
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να επικοινωνούν με τα ακόλουθα Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών:

Πόλη και Επαρχία Λευκωσίας

Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Οδικών Μεταφορών

Τηλ.: 22807150

  22807023

Πόλη και Επαρχία Λεμεσού

Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λεμεσού

Tηλ.: 25870419

 25870458

 25870439

Πόλη και Επαρχία Πάφου

Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Οδικών Μεταφορών Πάφου

Tηλ.: 25870419

25870458

25870439

Πόλη και Επαρχία Λάρνακας

Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λάρνακας

Τηλ.: 24828253

 24813427

Πόλη και Επαρχία Αμμοχώστου

Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Οδικών Μεταφορών Αμμοχώστου

Tηλ.: 24828253

 24813427

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


106