Παραχώρηση υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία μέσω Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS


   Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διεκδίκηση μίας υποτροφίας διδακτορικού επιπέδου για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 στη Γαλλία. Η υποτροφία χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, και παρέχεται μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE, αρμόδιου φορέα για την προώθηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 418 και την Αίτηση με αρ. 92, από τα Γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. στη Λευκωσία ή από την ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν συστημένη, μέσω Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 2.00 μ. μ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ. 22456433.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter23