Παραχώρηση Υποτροφιών από το ΙΚΥ Ελλάδας


Φέρεται σε γνώση των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Ελλάδος προκηρύσσει θέσεις υποτροφιών σε ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, στα ακόλουθα θέματα:

Α) παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών ή/και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.iky,gr Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Ιουλίου 2013.

Β) μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές / μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Ιουλίου 2013. Για περισσότερες διευκρινίσεις / λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας www.iky.gr του IKY Ελλάδος.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


134