Παρέμβαση Επ. Διοικήσεως για τις άδειες ασθενείας των εκπαιδευτικών. Πως δικαιώθηκε καθηγητής


Καθηγητής ζήτησε άδειας ασθενείας και του έδωσαν άδεια άνευ απολαβών χωρίς να ζητήσει κάτι τέτοιο. Υπέβαλε παράπονο στην Επίτροπο Διοικήσεως και δικαιώθηκε.

Το  Paideia-News παραθέτει  την περιγραφή της υπόθεσης στην ετήσια έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως που παραδόθηκε την Τρίτη στον Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφέρεται στην έκθεση:

«Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης (Α/Π 921/2013), ζήτησε άδεια απουσίας μίας ημέρας, λόγω ασθένειας του παιδιού του, που πιστοποιείτο από παιδίατρο, η αίτησή του, όμως, ουσιαστικά απερρίφθη, αφού εγκρίθηκε άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, ενώ σχετικό αίτημα δεν είχε υποβληθεί.

Το παράπονο ήταν μια καλή αφορμή, αλλά και ευκαιρία, για να διευκρινιστεί το καθεστώς που διέπει το δικαίωμα των εκπαιδευτικών στη λήψη άδειας, αφού το αρμόδιο Υπουργείο, όταν έκρινε ότι μια αίτηση για άδεια έπρεπε να απορριφθεί, με δεδομένο και το ότι η σχετική απόφασή του λαμβάνεται τις περισσότερες φορές αφού ο εκπαιδευτικός έχει ήδη απουσιάσει από το καθήκον, ενέκρινε άδεια απουσίας άνευ απολαβών. Αυτό συνέβαινε, παρόλο που ο εκπαιδευτικός δεν είχε ζητήσει κάτι τέτοιο.

Στην Έκθεση έγινε αναφορά στο δικαίωμα των εκπαιδευτικών να λαμβάνουν άδεια απουσίας (με πλήρεις απολαβές) μέχρι δώδεκα μέρες κατά σχολικό έτος, για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, που εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή, η οποία μάλιστα, έχει προβεί και στην έκδοση Εγκυκλίου, με την οποία ενδεικτικά εξειδικεύει τους λόγους αυτούς. Το αίτημα των εκπαιδευτικών, με το οποίο κάνουν χρήση του δικαιώματος τους αυτού, συνεπώς, μπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί από την Αρμόδια Αρχή, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν είναι δυνατόν, όπως τονίστηκε στην Έκθεση, να εγκρίνεται  μη υποβληθέν αίτημα, όπως για παράδειγμα έγκριση αιτήματος για λήψη άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, το οποίο μόνο στη βάση συγκεκριμένου Κανονισμού και υπό τις προϋποθέσεις που αυτός προβλέπει θα μπορούσε να παραχωρηθεί.

Στην προκειμένη περίπτωση, το αίτημα του παραπονούμενου είχε απορριφθεί χωρίς επαρκή αιτιολογία, ενώ του παραχωρήθηκε άδεια απουσίας χωρίς απολαβές. Η ένσταση που υπέβαλε στη συνέχεια, επίσης απερρίφθη χωρίς αιτιολογία. Ήταν, γι αυτό, που με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορήθηκα ότι, μετά την υποβολή της Έκθεσης, όχι μόνο το αίτημα του παραπονούμενου επανεξετάστηκε και εγκρίθηκε, αλλά, επιπλέον, ότι το εμπλεκόμενο Υπουργείο αποφάσισε να επανεξετάσει τη διαδικασία έγκρισης αιτημάτων άδειας με απολαβές και χωρίς απολαβές, ώστε να συνάδει με τις υποδείξεις της Έκθεσης.

Ακόμα, ότι θα ενημερώσει του Διευθυντές των Σχολείων και θα προβεί σε αλλαγές στα σχετικά έντυπα, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

89