Πενήντα πρόσθετες θέσεις σχολικών βοηθών-συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες Δημοτικής


Ιδιαίτερα σημαντική ενόψει και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θεωρείται η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση δημιουργίας 50 πρόσθετων θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στη Δημοτική Εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο βοηθητικό προσωπικό θα εξυπηρετεί παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία έχουν ήδη αξιολογηθεί πολυθεματικά και τα οποία δεν αυτοεξυπηρετούνται και παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή συμπεριφοράς.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, στην καλύτερη στελέχωση των Ειδικών Μονάδων και καταδεικνύει την κοινωνική πολιτική της πολιτείας για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


156