Πέντε παρατηρήσεις-εισηγήσεις του Συνδέσμου Φιλολόγων για τη διδασκαλία των Αρχαίων στο Γυμνάσιο


Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων με υπόμνημά του στον Αναπληρωτή Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Σάββα Αντωνίου παραθέτει πέντε παρατηρήσεις εισηγήσεις για  βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνασιακό κύκλο. Για συζήτηση των εισηγήσεων του ο  ΣΕΚΦ ζητά συνάντηση με τον  κ. Αντωνίου.

Αναφέρει στο υπόμνημά του που έστειλε στις 7 Ιανουαρίου 2014:

Το Κ.Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ.Φ. έχει γίνει δέκτης της ανησυχίας και του έντονου προβληματισμού που διακατέχει τους συναδέλφους φιλολόγους για την πορεία που έχουν πάρει τα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2014 ασχολήθηκε με το θέμα και έχει επισημάνει τα πιο κάτω σχετικά με τα βιβλία και τη διδασκαλία των Αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο.

  1. Με τη σχολική χρονιά 2013-2014 ολοκληρώνεται η εφαρμογή των Α.Π. στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και πλέον οι συνάδελφοι φιλόλογοι που υπηρετούν στο Γυμνάσιο, και κυρίως οι συνάδελφοι που διδάσκουν το μάθημα αυτό, είναι σε θέση να αξιολογήσουν  και τη φιλοσοφία των νέων βιβλίων αλλά και τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των εισηγητών του Α.Π. του μαθήματος και της ομάδας υποστήριξης του Υ.Π.Π.  Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι συνάδελφοι είχαν τη  συνεχή στήριξη τόσο των εισηγητών των νέων βιβλίων όσο και των συμβούλων του Υ.Π.Π. οι οποίοι είχαν την ευθύνη για ετοιμασία  υπστηρικτικού υλικού.
  2. Κύριος στόχος των νέων βιβλίων ήταν οι μαθητές να αγαπήσουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, κάτι που δυστυχώς δε συνέβαινε στον επιθυμητό βαθμό με τα προηγούμενα βιβλία. Με την εισαγωγή των κωμικωγραφημάτων επιδιώχθηκε να γίνουν τα βιβλία ελκυστικά και οι μαθητές να επιδείξουν περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα. Αυτό πράγματι για τα παιδιά της Α΄ τάξης τουλάχιστον για κάποιες ενότητες θεωρήθηκε ότι είναι ευεργετικό, όμως ταυτόχρονα πρέπει να στοχεύει σε συγκεκριμένες πυρηνικές γνώσεις που πρέπει να αποχτήσουν οι μαθητές σε κάθε τάξη. Παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα τόσο στη γραμματικο-συντακτική προσέγγιση των κειμένων, όσο και στη διάταξη των διαφόρων μορφοσυντακτικών φαινομένων.
  3. Έχει αποδειχθεί ότι η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της κάθε τάξης είναι πάρα πολλή με αποτέλεσμα μέρος της ύλης της προηγούμενης τάξης να μεταφέρεται στην επόμενη και φθάσαμε στο σημείο η Γ΄ τάξη να μην προλάβει, ίσως, να διδαχθεί την ύλη της τάξης της.  Καλό θα ήταν να αφαιρεθεί ύλη από κάθε τάξη, για να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του βιβλίου της κάθε τάξης με τη λήξη της σχολικής χρονιάς και έτσι η κάθε τάξη να διδάσκεται το βιβλίο που προορίζεται γι’ αυτήν.  Η αποφόρτωση της ύλης θα μπορούσε να επιτευχθεί, ίσως, και με αφαίρεση ασκήσεων από κάθε ενότητα, αφού κατά γενική ομολογία υπάρχει πληθώρα ασκήσεων, που πολλές φορές είναι και αχρείαστες αλλά και πέραν των δυνατοτήτων των μαθητών.
  4. Επειδή στην πράξη δε γίνεται κατορθωτό οι συνάδελφοι να διδάσκουν το μάθημα αρχίζοντας από την Α΄ τάξη και προοδευτικά να φθάνουν μέχρι την Γ΄ τάξη, εισήγησή μας είναι να αναγράφονται  στα βιβλία της Β΄ και Γ΄ τάξης όλα τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα που έχουν προηγηθεί, για να είναι σε θέση οι συνάδελφοι να γνωρίζουν τι έχουν διδαχθεί προηγουμένως οι μαθητές και με τις κατάλληλες επαναληπτικές ασκήσεις, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και στο βιβλίο του μαθητή, να προετοιμάζουν τους μαθητές για τη νέα γνώση που θα κληθούν να αποχτήσουν.
  5. Είναι γενικά παραδεχτό πως ό,τι νέο εισάγεται στην Εκπαίδευση, όσο καλό κι αν είναι αυτό, θα πρέπει να περνά και από αξιολόγηση.  Εισήγησή μας προς το Υ.Π.Π. είναι να προχωρήσει στην αξιολόγηση  της μέχρι πορείας του Α.Π. του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο υιοθετώντας κάποια μορφή αξιολόγησης από του χρόνου στην Α΄ Λυκείου κάτι  που θα δείξει αν οι μαθητές πηγαίνοντας στο Λύκειο έχουν αγαπήσει το μάθημα και έχουν περισσότερες γνώσεις στα Αρχαία Ελληνικά απ’ ό,τι προηγουμένως.  Αυτό φυσικά θα το διαπιστώσουν πρώτοι οι συνάδελφοι που θα διδάσκουν την επόμενη σχολική χρονιά το μάθημα και οι οποίοι θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση αυτή.

Για να συζητήσουμε τα πιο πάνω, ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας.

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Η Γραμματέας

Δημήτρης Ταλιαδώρος                                                                               Ελευθερία Θεοδώρου»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter31