Πέραν των 20 εκατομ. εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για ερευνητικά προγράμματα από το 2012


Μεγάλες ερευνητικές επιτυχίες και προσέλκυση ερευνητικών κονδυλίων έχει να επιδείξει  αναντίρρητα το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2013, έχει εξασφαλίσει πέραν των 8 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για ερευνητικά έργα που δόθηκαν σε ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου, ενώ το 2012 εξασφάλισε 13 εκατομμύρια ευρώ από εξωτερικές ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις.  

Από τις 8 ερευνητικές χορηγίες European Research Council (ERC) που έχει λάβει η Κύπρος, οι 6 έχουν εξασφαλιστεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκ των  οποίων οι  2 αφορούν ERC AdvancedGrant. Το συνολικό ποσό που έχει απορροφήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου από τις ερευνητικές χορηγίες ERC ανέρχεται στα 8.150.000 εκατομμύρια ευρώ,.

Σημειώνεται ότι οι  χορηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council) θεωρούνται οι πιο ανταγωνιστικές στον Ευρωπαϊκό χώρο, καθώς κάθε χρόνο τίθενται υψηλά κριτήρια αξιολόγησης με αποτέλεσμα να χρηματοδοτείται  μόλις το 8-9% των υποβαλλόμενων προς αξιολόγηση προτάσεων από όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Το Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή έχει ενεργά ερευνητικά προγράμματα, οι χρηματοδοτήσεις των οποίων ξεπερνούν τα 39 εκατομμύρια ευρώ και εργοδοτεί πέραν των 550 νέων ερευνητών.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επίσης να καταδείξει μια συνεχή και σταθερή παρουσία στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας μέσω των ακαδημαϊκών και εργαστηρίων του Ιδρύματος. Μεταξύ άλλων, έρευνες του αποτέλεσαν ένα σημαντικό βήμα προς τον πολυπόθητο στόχο της Αναγεννητικής Ιατρικής όσον αφορά την κατασκευή λειτουργικών οργάνων σε εργαστήριο ενώ το  νεοσυσταθέν Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Δομικών Υλικών «ΛΗΔΡΑ» συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

Οι ερευνητικές επιτυχίες κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013

Ανεργία

Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάτοχος του Νόμπελ Οικονομίας Χριστόφορος Πισσαρίδης εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για ερευνητικό έργο που αφορά την απασχόληση στην Ευρώπη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ερευνητική χορηγία ERC Advanced Grant που δόθηκε ποτέ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την πιο υψηλή διάκριση στον τομέα ευρωπαϊκών χορηγιών.

Υγεία -Καρκίνος

Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων για την καταπολέμηση του καρκίνου στοχεύει νέο ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου που έλαβε χρηματοδότηση ύψους 1.5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC Starting Grants). Τη xρηματοδότηση εξασφάλισε o Λέκτορας του Tμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος . Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορά την διεξαγωγή έρευνας, με ορίζοντα πενταετίας, για την εξεύρεση αποτελεσματικότερης θεραπείας συμπαγών καρκινικών όγκων. Η επιτυχία του κ. Στυλιανόπουλου αυξάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες της Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία έχει ενεργά ερευνητικά προγράμματα οι χρηματοδοτήσεις για τα οποία ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και εργοδοτεί 189 ερευνητές.

Ωκεανογραφικό Kέντρο

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστήμιο Κύπρου προσέλκυσε και ξεκίνησε να υλοποιεί το 2012 Ευρωπαϊκά προγράμματα συνολικού ύψους €2.5 εκ., ενώ  κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2013 το Κέντρο κατάφερε να εξασφαλίσει εξωτερική χρηματοδότηση ύψους €700,000 μέσω νέων ερευνητικών προγραμμάτων. Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του Ωκεανογραφικού Κέντρου αφορούν, μεταξύ άλλων, επιχειρησιακές ωκεανογραφικές προγνώσεις και παρατηρήσεις, διαχείριση βάσεων θαλάσσιων δεδομένων, παρακολούθηση κλιματικών αλλαγών,  θαλάσσια βιολογία κ.α. 

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο μαζί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δήμο Ρόδου και την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου υλοποιεί επίσης το πρωτοπόρο για τα δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου έργο PREMARPOL που αφορά στην «Πρόληψη και Περιστολή της Θαλάσσιας Ρύπανσης σε εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες» . Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και από εθνικούς πόρους.

Υψηλή τεχνολογία

Tο Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος» του Πανεπιστήμιου Κύπρου, στην προσπάθεια του να συνδράμει στον κοινό στόχο για ανάπτυξη στον τομέα της καινοτομίας και έρευνας, συνεχίζει να έχει αρκετές και αξιόλογες επιτυχίες στην προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων. Τους τελευταίους 6 μήνες το «Κοίος» εξασφάλισε πέντε νέα ερευνητικά προγράμματα συνολικής χρηματοδότησης για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Με τις χρηματοδοτήσεις αυτές θα απασχοληθούν από το Πανεπιστήμιο περίπου 15 νεαροί επιστήμονες οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε προγράμματα υψηλής τεχνολογίας σε τομείς με καλές προοπτικές ανάπτυξης. Τρία από τα νέα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα άλλα δυο χρηματοδοτούνται από διεθνείς εταιρίες υψηλής τεχνολογίας.

Tο Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» συμμετέχει επίσης ως ένας από τους δώδεκα εταίρους στο πρόγραμμα CIPRNet (Critical Infrastructure Preparedness and Resilience Research. Network), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συνολική χορηγία ύψους 6.5 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα, αποτελεί ένα σημαντικό Δίκτυο Αριστείας με στόχο την αύξηση της Ανθεκτικότητας  Υποδομών  Ζωτικής Σημασίας για καλύτερη ασφάλεια και προστασία των πολιτών. Το «Κοίος» συμμετέχει επίσης στην πολύ σημαντική και πρωτοπόρο Ευρωπαϊκή έρευνα με τίτλο FACIES - “Βλάβη και Επίθεση σε Αλληλοεξαρτώμενες Υποδομές Ζωτικής Σημασίας” (“Failure and Attack on Interdependent Critical Infrastructures”), για την εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ.

Εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής (ΦΒ) Τεχνολογίας και η Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου ανακοίνωσαν για το 2013 την έναρξη έργου για την προώθηση της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας μέσω της βελτιστοποίησης των συστημάτων συμψηφισμού (Net Metering) με τίτλο «Promotion of PV energy through net metering optimization (PV-NET)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του διασυνοριακού προγράμματος MED. To έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,279,526 Ευρώ και συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


86