Περιορίζεται η άδεια άνευ απολαβών για εκπαιδευτικούς σκοπούς


Τροποποιητικούς κανονισμούς που επιδιώκουν να περιορίσουν το φαινόμενο των αδειών άνευ απολαβών στη δημόσια υπηρεσία για εκπαιδευτικούς λόγους, προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, μέχρι σήμερα ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος έπαιρνε άδεια άνευ απολαβών για εκπαιδευτικούς λόγους, συνέχιζε να απολαμβάνει συντάξιμα χρόνια, ενώ κατοχύρωνε τις ετήσιες προσαυξήσεις του, έτσι ώστε με την επιστροφή του στο πόστο, έπαιρνε όσα ωφελήματα θα έπαιρνε ωσάν να ήταν εργαζόμενος. Παράλληλα ο ίδιος υπάλληλος αν συμπλήρωνε τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας, ενόσω βρισκόταν σε άδεια άνευ απολαβών θα μπορούσε ακόμη και να προαχθεί σε ψηλότερη θέση, εφόσον το προέβλεπε το σχέδιο υπηρεσίας του.
«Κρίθηκε σκόπιμο να περιορίσουμε τη δυνατότητα παραχώρησης εκπαιδευτικής άδειας», δήλωσε εκπρόσωπος της Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Το Τμήμα κατέθεσε τροποποιητικούς κανονισμούς που διέπουν το θέμα της χορήγησης αδειών.
Πλέον, με τους προωθούμενους κανονισμούς ρυθμίζεται ότι εκπαιδευτική άδεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα παραχωρείται μόνο στις περιπτώσεις υπαλλήλων που εξασφαλίζουν υποτροφία που απευθύνεται αποκλειστικά σε δημοσίους υπαλλήλους για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμων.
Με την έγκριση των κανονισμών αυτών, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αιτηθούν άδεια απουσίας που δεν είναι για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος  δεν θα επωφελούνται όλων αυτών των ωφελημάτων.
Στην ουσία μόνο η άδεια απουσίας που εγκρίνεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα θεωρείται πραγματική υπηρεσία για σκοπούς προαγωγής, προσαύξησης και συντάξεων.
Με την τροποποίηση συμφωνεί και η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).
Παράλληλα προωθείται και τροποποίηση του σχετικού κανονισμού (17) που διαλαμβάνει ότι αν γυναίκα δημοσίου υπαλλήλου που λαμβάνει πρόσθετη άδεια απουσίας χωρίς απολαβές για σκοπούς φροντίδας νεογέννητου παιδιού για περίοδο μέχρι 12 εβδομάδων, η άδεια αυτή να λογίζεται ως άδεια απουσίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


104