Περισσότερο χρόνο για διαβούλευση για το σύστημα διορισμών ζητούν από τον Κενεβέζο οι Γονείς Μέσης


   H Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, με επιστολή της στον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Κενεβέζο αναφέρεται στο θέμα του νέου συστήματος διορισμών στα δημόσια σχολεία και ζητά: «Να δοθεί περισσότερος χρόνος, για να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση, να απαντηθούν όλα τα καίρια ερωτήματα που υποβάλλονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τα οποία προκύπτουν μελετώντας και συγκρίνοντας το υφιστάμενο σύστημα, την πρόταση που κατατέθηκε από τον προκάτοχό σας τον Σεπτέμβριο του 2012 και  τη νέα δική σας πρόταση για το υπό αναφορά θέμα».

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή της Συνομοσπονδίας:

«Θέμα: Σύστημα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

Έντιμε κύριε Υπουργέ,

Η ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης

συνήλθε το Σάββατο 02 Νοεμβρίου 2013 στην 9η Τακτική της συνεδρία, η οποία φιλοξενήθηκε από τον Δήμο Λάρνακας.

Αφού συζήτησε το πιο πάνω θέμα κατάληξε στις εξής διαπιστώσεις:

  • Η περίοδος κατά την οποία κατατέθηκε η πρόταση σας για το Νέο Σύστημα Πρόσληψης των Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, μας βρήκε στις διαδικασίες εκλογών των τοπικών συνδέσμων γονέων, όσο και των επαρχιακών ομοσπονδιών μας.
  • Δυστυχώς, λόγω και του πολύ στενού χρονοδιαγράμματος που τέθηκε, δεν υπήρξε ο απαιτούμενος χρόνος, ούτως ώστε να μελετήσουμε σε βάθος όλες τις πτυχές και τις προτάσεις στους συνδέσμους γονέων, για να μπορέσουμε να δώσουμε έγκαιρα και όσο γίνεται πιο εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα και τις δικές μας εισηγήσεις.
  • Το υφιστάμενο σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών λειτουργών, παρόλο που υπάρχει για αρκετά χρόνια, είναι δίκαιο. Χρειάζεται όμως να τύχει εκσυγχρονισμού και τέτοιων βελτιώσεων, ούτως ώστε να μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο υπάρχει.
  • Οι αριθμοί αναμονής στον υφιστάμενο κατάλογο είναι πολύ μεγάλοι, σε σημείο που σε κάποιους κλάδους να διορίζονται εκπαιδευτικοί σε πολύ μεγάλη ηλικία, μερικές φορές κοντά στο όριο αφυπηρέτησης τους.  
  • Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα επόμενα έξι τουλάχιστο χρόνια δεν πρόκειται να υπάρξουν νέοι μόνιμοι διορισμοί, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και συνεχής μείωση στο διορισμό εκτάκτων αλλά και στους επαναδιορισμούς.

Είναι πεποίθησή μας ότι το υπό αναφορά θέμα πρέπει να συζητείται παράλληλα και ταυτόχρονα και με τα υπόλοιπα βασικά ζητήματα που όλα μαζί συνθέτουν το παζλ της επιδιωκόμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Τα ζητήματα αυτά που έχουν άμεση σχέση με την Μέση Εκπαίδευση είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικής μονάδας, η πλήρης εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, τα νέα ωρολόγια προγράμματα.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, για να υπάρξει ουσιαστική  διαβούλευση, να απαντηθούν όλα τα καίρια ερωτήματα που υποβάλλονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τα οποία προκύπτουν μελετώντας και συγκρίνοντας το υφιστάμενο σύστημα, την πρόταση που κατατέθηκε από τον προκάτοχό σας τον Σεπτέμβριο του 2012 και  τη νέα δική σας πρόταση για το υπό αναφορά θέμα.

Αυτό που εμείς ζητούμε και απαιτούμε είναι, στα δημόσια σχολεία μας να διδάσκουν οι πιο ικανοί και σωστοί εκπαιδευτικοί με θέληση και όραμα, ούτως ώστε τα παιδιά μας να αποκτούν την κατάλληλη και σωστή μόρφωση.

Θέλουμε να δοθεί ελπίδα και προοπτική στο δημόσιο σχολείο και κατ’ επέκταση στα παιδιά μας, στις πολύ δύσκολες συνθήκες που καλούμαστε όλοι να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια.

Ευελπιστούμε στη συνέχιση της διαβούλευσης επί του θέματος για το πάρσιμο σωστών και δίκαιων, για όλους, αποφάσεων».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


115