Πιστοποίηση ερευνητικών- εργαστηριακών υποδομών Παν. Frederick με σύστημα ποιότητας ISO


Το Πανεπιστήμιο Frederick, στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των διδακτικών και ερευνητικών του υποδομών στον τομέα της ενέργειας, προχώρησε στην δημιουργία και πιστοποίηση εργαστηρίου αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών. Το εργαστήριο, το οποίο στεγάζεται στις νέες εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick, φιλοξενεί υπερσύγχρονο εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσο και για τον χαρακτηρισμό της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων.

Επιστέγασμα των προσπαθειών του πανεπιστημίου Frederick στον τομέα αυτό αποτέλεσε η πρόσφατη πιστοποίηση με πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 από τον γερμανικό οργανισμό διαπίστευσης TÜVNordτόσο των ερευνητικών όσο και των συμβουλευτικών υπηρεσιών του εργαστηρίου και της ερευνητικής ομάδας αειφόρου ενέργειας (SustainableEnergyResearchGroup). Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο το οποίο προχωρά στην πιστοποίηση υπηρεσιών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων με πρότυπο διαχείρισης ποιότητας, απόδειξη του υψηλού επιπέδου έρευνας και διδασκαλίας του ιδρύματος.

Τέλος ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις υποδομές χαρακτηρισμού στερεάς βιομάζας και στερεών βιοκαυσίμων του εργαστηρίου οι οποίες αποτελούν μοναδικές στο είδος τους σε όλη την Κύπρο, και οι οποίες αναμένεται να υποστηρίξουν τόσο τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ιδρύματος, όσο και τις προσπάθειες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέματα προώθησης χρήσης αειφόρων καυσίμων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


128