ΠΚ: Παράταση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για παροχή Οικονομικού Βοηθήματος μέχρι τις 11 Οκτωβρίου


Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου παρατείνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από άπορους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου, για την παροχή Οικονομικού Βοηθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, μέχρι και την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι πλήρους φοίτησης προπτυχιακοί φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Μάστερ.  Έντυπα αιτήσεων διατίθενται από το Γραφείο Πληροφοριών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Υ.Σ.Φ.Μ., ισόγειο, Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» και στο διαδίκτυο). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έγκαιρα (το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013), πλήρως συμπληρωμένες και να συνοδεύονται με όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, στην κ.  Άντια Ρούσου, Γραμματέα του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης (τηλ. 22 894051, 22894067) στο ισόγειο του κτιρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στην Υπεύθυνη του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης της Υπηρεσίας, κ. Χριστίνα Ματσούκα-Ανδρέου (τηλ.22 894052).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


88