Πληρωμή μισθών και συντάξεων Δεκεμβρίου και 13ου 2017


   Μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για σκοπούς τόνωσης της αγοράς, οι μισθοί και οι συντάξεις των κυβερνητικών αξιωματούχων, των κρατικών υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού του μηνός Δεκεμβρίου 2017 θα καταβληθούν στις 14/12/2017 και οι αντίστοιχοι 13οι μισθοί/ συντάξεις στις 27/12/2017.
Οι μισθοί και οι συντάξεις θα εμβασθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων κατά τη διάρκεια του 24ώρου των πιο πάνω ημερομηνιών σύμφωνα με τα τραπεζικά πρωτόκολλα.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


94