Πληρωμή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2017 και 13ης πληρωμής


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι η πληρωμή των συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κοινωνικής Σύνταξης του Δεκεμβρίου 2017 καθώς και της 13ης πληρωμής, θα διενεργηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


241