Πλούσια σε Παιδεία η τελευταία Ολομέλεια της Βουλής πριν από τις εκλογές. Τα θέματα της ατζέντας


Πλούσια σε Παιδεία η τελευταία Ολομέλεια της Βουλής που θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη πριν από τις εκλογές. To Paideia-News παραθέτει τα θέματα παιδειας που βρίσκονται στην ατζέντα. (O αριθμός μπροστά είναι η σειρά συζήτησης των θεμάτων).

Η συνεδρία αρχιζει στις 10 το πρωί.

14. Οι περί Υπεράριθμων Θέσεων, σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.

15. Ο περί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Νόμος του 2012.

(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Τορναρίτη και Γεώργιου Τάσου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αθηνάς Κυριακίδου, βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, και Γιώργου Βαρνάβα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου).

21. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016.

(Πρόταση νόμου του κ. Σωτήρη Σαμψών εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών).

45. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

46. Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.

47. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

48. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.

49. Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

57. Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Διοίκηση - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄ και Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2016.

62. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.

63. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.

Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση

«Η πανεπιστημιακή ανάπτυξη της χώρας, δημόσια και ιδιωτική, τα προβλήματα που υπάρχουν και τρόποι αντιμετώπισής τους σε σχέση με τις δυνατότητες και τα δεδομένα της χώρας και τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις αντοχές του λαού, της οικονομίας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας».

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


69