ΠΟΕΔ: Αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών θα εχει αρνητικές συνέπειες στην παιδεία


Αυτό που, με την αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών, επιχειρείται, πέρα από το ότι θα έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες νέων εκπαιδευτικών να σπρωχθούν προς την ανεργία, επηρεάζει αρνητικά τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, αυξάνει το άγχος του προσωπικού και ανατρέπει τους προγραμματισμούς του Υπουργείου Παιδείας και των σχολικών μονάδων, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτά συνεπάγονται στην ποιότητα της Εκπαίδευσης».

Αυτό ανανφεριε μεταξύ αλλων η ΠΟΕΔ σε ψήφισμά της που παρεδωσε στο Διεθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό.

Ακολουθεί ολόκληρο το ψήφισμα:   

Η ΠΟΕΔ διαμαρτύρεται έντονα για τις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας που υιοθετούνται μέσα από τους σχετικούς Νόμους που, ύστερα από εισήγηση της Κυβέρνησης, ψηφίστηκαν πρόσφατα από την Κυπριακή Βουλή. Μέσα από τους Νόμους αυτούς και με το πρόσχημα της ενίσχυσης της Οικονομίας και της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, επιβάλλονται μονομερώς μέτρα που πλήττουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης, επιφέροντας, ταυτόχρονα, και σοβαρές επιπτώσεις στην ίδια την Εκπαίδευση. Καταδικάζουμε, γι’ αυτό, μ’ όλη τη δύναμη της ψυχής μας, την πολιτική θέση και απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην επαχθή Δανειακή Σύμβαση και στην εφαρμογή της πολιτικής λιτότητας, που οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη φτωχοποίηση, ενώ προστατεύουν τις τράπεζες και τον πλούτο και απαλλάσσουν τους υπαίτιους.

2.    Οι Οργανωμένοι Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως πολίτες αυτού του τόπου, δεν αρνούμαστε την υποχρέωσή μας να αναλάβουμε το βάρος που μας αναλογεί για τη διάσωση της χώρας μας. Με την αίρεση ότι θα ληφθούν, πραγματικά, επαρκή μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της είσπραξης των οφειλομένων προς το Κράτος, καθώς και για την εφαρμογή μέτρων που δεν θ’ αφήνουν αμφιβολία ότι ο καθένας σ’ αυτό τον τόπο θα αναλάβει το βάρος που του αναλογεί, δηλώνουμε ότι οι Κύπριοι Εκπαιδευτικοί θα είμαστε οι τελευταίοι που θα αρνηθούμε να συνεισφέρουμε.

3.    Εξακολουθούμε, εντούτοις, να θεωρούμε αδικαιολόγητη κάθε επέμβαση στο ιερό δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να έχει τέτοια συνταξιοδοτικά ωφελήματα, που θα του εξασφαλίζουν επαρκή διαβίωση. Επιφυλάσσουμε κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουμε ό,τι αναλογεί, σχετικά, στα μέλη μας, με κάθε νόμιμο μέσο.

4.    Σ’ ό,τι αφορά, ιδιαίτερα, τον τομέα της Εκπαίδευσης, καταδικάζουμε κάθε ενέργεια που στρέφεται ενάντια στη Δημόσια Εκπαίδευση και πλήττει το δημόσιο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί, ως λειτουργοί που αφιερωθήκαμε στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης, αντιδρούμε περισσότερο από κάθε άλλο και αγανακτούμε για τις όποιες μεθοδευμένες ενέργειες που, με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης, στοχεύουν στην περιστολή των δαπανών για την Παιδεία και στην περικοπή καινοτόμων προγραμμάτων ή σε άλλες διαφοροποιήσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αποψίλωση και την υποβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Τονίζουμε ενφαντικά πως αυτό που, με την αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών, επιχειρείται, πέρα από το ότι θα έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες νέων εκπαιδευτικών να σπρωχθούν προς την ανεργία, επηρεάζει αρνητικά τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, αυξάνει το άγχος του προσωπικού και ανατρέπει τους προγραμματισμούς του Υπουργείου Παιδείας και των σχολικών μονάδων, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτά συνεπάγονται στην ποιότητα της Εκπαίδευσης.

Υποβάλλουμε, για άλλη μια φορά, πως η Εκπαίδευση είναι ο μόνος, ίσως, τομέας που θα πρέπει να κρατηθεί έξω από τα οποιαδήποτε μέτρα για την Οικονομία, αφού αποτελεί αδιαμφισβήτητο αξίωμα πως μόνο μέσα από την Εκπαίδευση είναι δυνατό να εξέλθουμε από την κρίση.

5.    Σ’ ό,τι αφορά, εξάλλου, τον τομέα της Υγείας, φαίνεται πως τείνει να δημιουργηθεί σοβαρή κοινωνική αδικία. Πέρα από το γεγονός ότι, για τους κρατικούς υπαλλήλους, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποτελούσε ως σήμερα δικαίωμά τους και υποχρέωση του Εργοδότη τους, του Κράτους, το να αφήνονται εκτός των κρατικών νοσηλευτηρίων οποιεσδήποτε ομάδες γιατί οι απολαβές από την εργασία τους – δεν εξετάζεται γενικά η οικονομική τους κατάσταση – υπερβαίνουν κατά τι το όριο που τέθηκε για το σκοπό αυτό, είναι άδικο και άνισο μέτρο, που θα διασπάσει την κοινωνική συνοχή και θα οδηγήσει σε καταστάσεις που μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες παρουσιάζονται. Απαιτούμε τη λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων που θα αίρουν αυτή την αδικία.

6.    Τέλος, τονίζουμε με έμφαση την ευαισθησία μας για κείνους από τους συμπολίτες μας, περιλαμβανομένων των μελών μας, που, λόγω συγκυριών, θα μείνουν εκτεθειμένοι, με κίνδυνο να χάσουν το σπίτι τους ή να πτωχεύσουν, εξαιτίας των οικονομικών μέτρων. Αναμένουμε ότι θα ληφθούν από την Πολιτεία επείγοντα μέτρα για προστασία της ομάδας αυτής των εργαζομένων».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


150