ΠΟΦΕΝ: Δεν συμφωνήσαμε για το νομοσχέδιο για τη φοιτητική χορηγία και επιδόματα


Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) με ανακοίνωση της αναφέρει ότι ουδέποτε συμφώνησε για το νομοσχέδιο με το Υπουργείο Παιδείας για τη φοιτητική μέριμνα.

Αναφέρει στην ανακοίνωσή της:  

«Ως Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), θα θέλαμε να τοποθετηθούμε για το θέμα που αφορά το νομοσχέδιο για τη φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο. Καταρχήν θέλουμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια μας για ο γεγονός ότι στο ερωτηματολόγιο ανάλυσης αναφέρει ότι είχε, «εξασφαλιστεί η συναίνεση της ΠΟΦΕΝ για το γενικό πλαίσιο που θα διέπει την παροχή φοιτητικών επιδομάτων, εντούτοις την τελευταία στιγμή η ΠΟΦΕΝ προχώρησε σε ανακοίνωση τύπου προβάλλοντας νέες αξιώσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν».

Σε κανένα στάδιο των συναντήσεων με τον Υπουργό Παιδείας η ΠΟΦΕΝ δεν συμφώνησε στα όσα ακουστήκαν. Αντίθετα μέσα από ανακοινώσεις τύπου και ανοικτές επιστολές, θέταμε την διαφωνία μας καθώς και τις προτάσεις μας. Παρ’ όλα αυτά όταν η ΠΟΦΕΝ απέστειλε τις εισηγήσεις τις προς το Υπουργείο Παιδείας (3 Αυγούστου) δε καλέστηκε να συζητηθούν, ενώ το νομοσχέδιο είχε είδη κατατεθεί στην νομική υπηρεσία για έλεγχο όπως διαβάσαμε από δημοσιεύματα στο ν τύπο.

Ο Υπουργός κάλεσε την ΠΟΦΕΝ σε συνάντηση 26 Οκτωβρίου (3 μήνες μετά που κατατέθηκαν οι εισηγήσεις μας) δήθεν σε διάλογο, αλλά ουσιαστικά το νομοσχέδιο ήταν κατατεθειμένο στο υπουργικό συμβούλιο και αφού είχε τελειώσει ο διάλογος όπως αναγράφεται στο ίδιο έντυπο από τον Ιούλιο. Τονίζουμε ότι ούτε τότε μας δόθηκε το νομοσχέδιο ούτε οι αλλαγές οι οποίες θα προτείνονταν με βάση το νομοσχέδιο που κατείχαμε από την συνάντηση που είχαμε στις 21 Ιουλίου.

Την ίδια στιγμή δεν πραγματοποιήθηκε κοινωνικός διάλογος όπως από τον Φεβρουάριο εισηγούμασταν τόσο στις συναντήσεις με τον Υπουργό όσο και δημόσια. Θεωρούμε ότι έπρεπε να γίνει ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ ΠΟΦΕΝ, Υπηρεσίες Μέριμνας των Πανεπιστημίων, το ΙΚΥΚ, την ΠΟΠΟ, την ΠΟΠ, και όλους τους αρμόδιους φορείς. Επίσης δεν συζητήθηκαν οι οποιεσδήποτε αλλαγές, αλλά στις συναντήσεις γινόταν ενημέρωση από πλευράς υπουργείου. Παρόλο που από τον Γενάρη ζητούσαμε στοιχεία για το πόσοι φοιτητές θα επηρεαστούν (βάση των περσινών δικαιούχων) από τις αλλαγές που προτείνονταν, εντούτοις ποτέ δεν μας δόθηκαν.

Αναφέρεται ότι θα υπάρχει αύξηση των δικαιούχων καθώς πλέον θα περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι φοιτούν σε αξιολογημένα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο πτυχίου. Ενώ αναφέρεται ότι θα υπάρχει αύξηση των δικαιούχων το κονδύλι για τα φοιτητικά επιδόματα παραμένει το ίδιο καθώς επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία πόσοι είναι οι φοιτητές των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι φοιτούν σε αξιολογημένα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο πτυχίου.

Όσον αφορά τη φοιτητική χορηγία αλλάζουν τα κριτήρια για τα περιουσιακά στοιχεία από 1.2 εκατομμύρια με τιμές του ’80 γίνονται 1.2 εκατομμύρια με τις παραφουσκωμένες τιμές του 2013, χωρίς να μας παρουσιαστεί οποιαδήποτε τεκμηρίωση. Μάλιστα την τελευταία συνάντηση μας ενημέρωσαν ότι δεν κατέχουν τα οποιοδήποτε στοιχεία.

Επίσης για τη φοιτητική χορηγία είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να υπάρχει μέγιστο όριο ακαθάριστου εισοδήματος τις 59000 ευρώ ανεξαρτήτως των μελών της οικογένειας. Προτείνουμε όπως οι 59000 ευρώ να αφορούν 1 εξαρτώμενο τέκνο και το μέγιστο όριο να αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο (με βάση την αίτηση της φοιτητικής χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013).

Για τους δικαιούχους του φοιτητικού πακέτου καταργείται το κατά-κεφαλή εισόδημα ως κριτήριο. Με βάση το νομοσχέδιο για να δικαιούται να είναι κάποιος δικαιούχος, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν θα ξεπερνά τις 39 χιλιάδες, ενώ για τις οικογένειες με 3 ή περισσότερα τέκνα δεν θα ξεπερνά τις 59 χιλιάδες Μέχρι πέρσι δικαιούχοι ήταν όσοι το κατά κεφαλήν εισόδημα ανερχόταν σε 12000. Η μετατροπή αυτή, από κατά κεφαλή εισόδημα σε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακά εισόδημα θα δημιουργήσει ανισότητες μεταξύ των δικαιούχων για το φοιτητικό πακέτο. Προτείνουμε όπως το φοιτητικό πακέτο να συνεχίσει να δίνεται με βάση το κατά-κεφαλή εισόδημα και η φοιτητική χορηγία με βάση το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα.

Την ίδια στιγμή το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει τη μοριοδότηση για τους δικαιούχους του φοιτητικού πακέτου, καθώς και ποια βοηθήματα θα μπορούν να διεκδικήσουν (πχ. Στέγαση, σίτιση). Προτείνουμε να καθορίζεται από το νόμο, όπως συμβαίνει και με τα ποσά της φοιτητικής χορηγία.

Επιπρόσθετα παρουσιάζεται πρόβλημα και στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η προθεσμία υποβολής της αίτηση για τη φοιτητική χορηγία είθισται να ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου, δηλαδή την ημερομηνία που ολοκληρώνεται η κάθε ακαδημαϊκή χρονιά. Παρόλα αυτά το φοιτητικό πακέτο ολοκληρώνονταν όσο το συντομότερο δυνατό αφού η βοήθεια που δίνεται στους φοιτητές, σε είδος, αφορά πρώτης ανάγκης υλικά που θα ήταν αναγκαίο να δοθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να αξιοποιηθούν. Επίσης λόγω της μοριοδότησης θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την αξιολόγηση σε σύγκριση με τη φοιτητική χορηγία. Προτείνουμε όπως η τελευταία ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης είναι η 31η Δεκεμβρίου.

Πλέον αποκόπτεται από τους Ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για το φοιτητικό πακέτο, καθώς προστίθεται προϋπόθεση όπως ίσχυε και στη φοιτητική χορηγία τα τελευταία 5 χρόνια (μέχρι πέρσι ήταν 3 χρόνια) πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμενε μόνιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Επιπλέον επαναλαμβάνουμε τις θέσεις μας ότι το συνολικό κονδύλι αλλά και ότι τα κριτήρια για τη φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2012. Στους δικαιούχους για τη φοιτητική χορηγία να επανέλθουν και οι ν+1, καθώς επίσης να ενταχθούν στους δικαιούχους και οι φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας και την δημιουργία μιας κάρτας, για τους δικαιούχους της φοιτητικής χορηγίας, για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για δωρεάν κόμιστρα για τα λεωφορεία.

Πέραν τον πιο πάνω, μας δημιουργούνται και κάποια ερωτήματα. Εάν προκύψει αδιανέμητο κονδύλι από τη φοιτητική χορηγία, θα ενισχύει τη διαδικασία του φοιτητικού πακέτου για να μπορούν να αυξηθούν οι δικαιούχοι; Τι θα γίνει με όσους αναστέλλουν τη στρατιωτική θητεία για να υπηρετήσουν μετά τις σπουδές π.χ. φοιτητές ΑΞΙΚ; (προτεινόμενο νομοσχέδιο σελ. 19 σημείο 3).

Δυστυχώς είναι η 3η συνεχόμενη χρονιά που γίνεται προσπάθεια από πλευράς κυβέρνησης για μείωση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα πριν 2 χρόνια (2014) έγινε αποκοπή του κονδυλιού της φοιτητικής χορηγίας 7 εκατομμύρια και του κονδυλιού για το φοιτητικό πακέτο 800.000.

Σε καμία περίπτωση ο Υπουργός Παιδείας και η Κυβέρνηση, δεν συμπερίλαβαν τις τρομακτικές αλλαγές των τελευταίων 3 χρόνων που εξαναγκάζουν τους φοιτητές να τερματίσουν τις σπουδές τους και τους νέους να μην μπορούν να σπουδάσουν, ενώ την ίδια στιγμή μεγάλη μερίδα φοιτητών αναγκάζεται να εργάζεται για να μπορεί να παρακολουθήσεις τις σπουδές της και να μην μπορεί να ενοικιάζει στο χώρου σπουδών του, αλλά να πηγαινοέρχεται στην επαρχία διαμονής του.

Ως ΠΟΦΕΝ δηλώνουμε πως δε θα δεχτούμε τη συρρίκνωση και την κατάργηση της φοιτητικής χορηγία και φοιτητικού πακέτου. Θα πραγματοποιήσουμε συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα ώστε να τους μεταφέρουμε τις θέσεις μας. Δε θα δεχτούμε να θυματοποιηθεί κανένας φοιτητής στο βωμό της «οικονομικής εξυγίανσης», με αποτέλεσμα να σταματήσει τις σπουδές του.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


82