ΠΟΦΕΝ: Η πρόταση για τη φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο


 Η ΠΟΦΕΝ ανακοίνωσή της εκφράζει τη δυσαρέσκειά της «για το γεγονός ότι κληθήκαμε να τοποθετηθούμε με σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα σε ελάχιστο χρονικό περιθώριο». Επίσης παρατηρεί πως «οι αιτήσεις για την φοιτητική χορηγία και το πακέτο φοιτητικής μέριμνας θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες για τους φοιτητές».

Και συνεχίζει:

«Το  Υπουργείο Παιδείας διέθεσε λίγο χρόνο για να συζητήσει με την ΠΟΦΕΝ για την φοιτητική χορηγία. Δεν μπορεί ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο με πολλές επιπτώσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο να σχεδιάζεται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται πολλές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων, τόσο με την ΠΟΦΕΝ αλλά και με τις παρατάξεις ξεχωριστά, τις Υπηρεσίες Μέριμνας των Πανεπιστημίων και όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ο τρόπος με τον οποίο δίνεται σήμερα η φοιτητική χορηγία είναι προβληματικός σε ότι αφορά τον έλεγχο και τα κριτήρια. Το υφιστάμενο νομοσχέδιο αγνοεί τα εξαρτώμενα μέλη μιας οικογένειας, ορφανά, τις δόσεις και τα δάνεια κάθε οικογένειας και πολλά άλλα.  Στόχος είναι να εκσυγχρονίσουμε το προηγούμενο νομοσχέδιο και όχι να κάνουμε ένα ακόμη βήμα πίσω. Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα στην νεολαία. Επίσης είναι αδιανόητη η πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας να έχει δραματική μείωση στα περιουσιακά στοιχεία.

Ο δημόσιος διάλογος που θα ξεκινήσει για τη φοιτητική χορηγία θα πρέπει να έχει ως κύριους άξονες τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει σωστή μοριοδότηση σε σχέση με τις εξής παραμέτρους:

1.    Την κατάσταση της οικογένειας (εξαρτώμενα τέκνα, μονογονεϊκές  οικογένειες, πολύτεκνοι, και άλλες ευπαθείς ομάδες), ως αντιστάθμισμα στα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή το ανώτερο όριο να αυξάνεται με βάση τις πιο πάνω κατηγορίες. Εξαρτώμενα τέκνα πια δεν θεωρούνται μόνο όσα εμπίπτουν σε μια ηλικιακή κατηγορία αλλά και όσα δεν έχουν δουλειά και δεν μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους.

  1. Την οικονομική κατάσταση της οικογένειας (δάνεια, έσοδα, άνεργοι, κατά κεφαλή εισόδημα).
  2. Τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας (ακίνητη και κινητή περιουσία). Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κλιμακωτά τα εισοδήματα και η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να μας προσκομίσει εντός 3 εργάσιμων ημερών στοιχεία που να διευκρινίζουν τα περιουσιακά στοιχεία των προηγούμενων δικαιούχων.

Προτείνουμε για ενιαίο φορέα διαχείρισης των κονδυλίων που δίνονται στους φοιτητές ως επιδόματα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει κατάργηση του φοιτητικού πακέτου ή της φοιτητικής χορηγίας. Το ΙΚΥΚ θα πρέπει να στελεχωθεί από ικανούς λειτουργούς και κοινωνικούς λειτουργούς επίσης, ώστε η κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα πραγματικά της δεδομένα και με σεβασμό στον άνθρωπο. Όμως θα πρέπει αυτή η στελέχωση και η δημιουργία των σωστών δομών να προηγηθεί της εφαρμογής του νέου συστήματος ώστε να μην έχουμε αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά του Ε.Ε.Ε, όπου χιλιάδες συμπολίτες μας περιμένουν ακόμη τη θετική ή αρνητική απάντηση. Θα γίνονται δύο ξεχωριστές αιτήσεις ενσωματωμένες σε μια, με ημερομηνία κατάθεσης τους μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Θα μπορούν να εξετάζονται από την πρώτη μέρα υποβολής αιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, εντός 30 ημερών, να ξεκινάει η διανομή του πακέτου φοιτητικής μέριμνας και της φοιτητικής χορηγίας στους δικαιούχους. Σε ό,τι αφορά το φοιτητικό πακέτο θεωρούμε ότι είναι στοχευμένο  και  προτείνουμε όπως τα κριτήρια μείνουν ως έχουν. Επιπρόσθετα στο φοιτητικό πακέτο να συμπεριλαμβάνονται και οι φοιτητές του εξωτερικού, όπως γινόταν μέχρι τώρα μέσω του ΙΚΥΚ. Το ύψος του κονδυλιού να προστεθεί στο ενιαίο κονδύλι των φοιτητικών χορηγιών. Να δημιουργηθεί μοριοδότηση ανάλογα με την χώρα σπουδών (Km).

Ως εκ τούτου θεωρούμε το ποσό του κονδυλιού για τη χορηγία εάν μείνει αδιάθετο να διατεθεί στο φοιτητικό πακέτο (αφού το κονδύλι είναι ενιαίο). Έχουμε έντονη την άποψη ότι το κονδύλι των χορηγιών επιβάλλεται να αυξηθεί γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των φοιτητών και της επιτροπής που θα αξιολογήσει τις αιτήσεις προτείνουμε όπως κατατίθενται τα δικαιολογητικά μια φορά. Επιπλέον προτείνουμε την έκδοση μιας κάρτας από το ΙΚΥΚ για τους δικαιούχους της φοιτητικής χορηγίας, για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για δωρεάν κόμιστρα για τα λεωφορεία. 

Την παρούσα στιγμή δεν διακινδυνεύουμε να στερηθεί έστω και ένας φοιτητής την φοιτητική χορηγία ή τα χρήματα από το πακέτο λόγω λανθασμένων και βεβιασμένων ενεργειών. Καλύτερα να πάρουν χορηγία και ορισμένοι που ίσως να μην την χρειάζονται παρά να μην πάρει έστω και ένας που την χρειάζεται. Στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις εισηγήσεις του υπουργείου με γνώμονα την ορθή κατανομή των κονδυλίων στους πραγματικά έχοντες ανάγκη.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας μέχρι της 16/2 να ανακοινώσει τις αιτήσεις τόσο της Φοιτητικής Χορηγίας όσο και του Πακέτου Φοιτητικής Μέριμνας για να μπορούν οι φοιτητές να λάβουν το συντομότερο δυνατό τα χρήματα τους. Είτε υιοθετώντας και υλοποιώντας τις προτάσεις μας, είτε με την περσινή μορφή συνεχίζοντας το διάλογο με το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι  οι συγκεκριμένες αλλαγές απαιτούν χρόνο και οργάνωση και έτσι αν δεν μπορούν να υιοθετηθούν από φέτος προτείνουμε το σύστημα να παραμείνει το ίδιο και για αυτή την χρονιά».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


200