Ποιοι δικαιούνται οδοιπορικά μετακινούμενων εκπαιδευτικών για την χρονιά 2012-13. Τα έντυπα


Με εγκύκλιό της η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται στα οδοιπορικά για μετακινούμενους εκπαιδευτικούς για την σχολική χρονιά 2012-2013 καλεί τους διευθυντές των σχολείων Δημοτικής και Μέσης  να συμπληρώσουν το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 28/2/13, και στείλουν συμπληρωμένα τα πιο κάτω έντυπα στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδη, 1434 Λευκωσία:

α) Έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία Μετακινούμενου Εκπαιδευτικού (συν. έντυπο 1) το οποίο θα πρέπει να είναι υπογραμμένο από το Διευθυντή του σχολείου της έδρας του εκπαιδευτικού. Το έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν ανήκει στον εκπαιδευτικό που θα το χρησιμοποιεί θα πρέπει να επισυνάπτεται γραπτή εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη

για χρήση του αυτοκινήτου για υπηρεσιακούς λόγους από τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό.

β) Για νέους δικαιούχους εξουσιοδότηση για πληρωμή από το FIMAS με έμβασμα (συν. έντυπο 2) μαζί με αντίγραφο του Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο θα φαίνονται ΜΟΝΟ το όνομα και διεύθυνση της Τράπεζας, το όνομα του δικαιούχου και ο Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN.

Σημειώνεται ότι Οδοιπορικά δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί:

1. Που μετακινούνται σε δυο ή περισσότερα σχολεία, με την προϋπόθεση ότι η διαδρομή από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο στο οποίο μετακινούνται, είναι μεγαλύτερη από την διαδρομή από τον τόπο διαμονή τους στην έδρα τους. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται οδοιπορικά για τη διαφορά των δύο αποστάσεων.

2. Όσοι εκπαιδευτικοί είναι διορισμένοι σε δύο ή περισσότερα σχολεία στην ίδια πόλη και μετακινούνται την ίδια μέρα στα σχολεία αυτά. Το δελτίο πληρωμής οδοιπορικών Γ.Λ. 16 και Γ.Λ. 16Α θα πρέπει να υποβάλλεται στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ορθά συμπληρωμένο και υπογραμμένο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο μετακινείται ο εκπαιδευτικός. Τα έντυπα οδοιπορικών για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2012-Ιουνίου 2013 θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου, 2013, σε δύο διαφορετικά έντυπα (ένα έντυπο για την περίοδο 9/2012-12/2012 και δεύτερο έντυπο για την περίοδο 01/2013-6/2013). Ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των εντύπων έχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Διευκρινίζεται ότι:

1-Σύμφωνα με τις πρόνοιες των εδαφίων 35-38 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 (Κ.Δ.Π. 175/95) -(Παράρτημα Ι) όλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν το πιο οικονομικό μεταφορικό μέσο και όπου είναι δυνατή η χρήση υπεραστικών ταξί θα καταβάλλεται το ανάλογο κόμιστρο. Θα πρέπει επίσης να γίνεται συντονισμός των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών και όπου είναι δυνατό να συνταξιδεύουν.

2. Οι Διευθυντές των σχολείων της μετακίνησης που υπογράφουν τα έντυπα οδοιπορικών θα πρέπει να βεβαιώνονται για την ορθότητα των μετακινήσεων.

3. Σχολείο έδρας θεωρείται το σχολείο στο οποίο ο εκπαιδευτικός διδάσκει τις περισσότερες περιόδους.

4. Ο αριθμός Ταυτότητας του εκπαιδευτικού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου του θα πρέπει να αναγράφονται πάντοτε μαζί με τα άλλαστοιχεία που ζητούνται στο έντυπο οδοιπορικών.

5. Για το σχολικό έτος 2012-2013 οι πληρωμές οδοιπορικών θα γίνονται με έμβασμα στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον κάθε εκπαιδευτικό.

6. Σημειώνεται ότι με βάση σχετική πρόνοια στον περί Προϋπολογισμού Νόμο για το έτος 2013, τα Οδοιπορικά «Έξοδα Κινήσεως» και το «Επίδομα απουσίας εκτός έδρας» μειώνονται κατά 15%.

Οι σχετικές εγκύκλιοι/έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy/logistirio. Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στον αριθμό 22809552.

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


280